TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanvekili Celal Adan ve partilerin grup başkanvekilleri konuşma yaptı.

Milli denizaltı STM500'ün üretim faaliyetlerine başlanıyor Milli denizaltı STM500'ün üretim faaliyetlerine başlanıyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Celal Adan, Meclis çalışmaları sırasında karşılaşılan bazı olaylarla ilgili düşüncelerini paylaştı. Meclis tarihine değinen Adan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, benzerlerinden farklı bir tarihe sahiptir. Pek çok ülkede önce devlet mekanizmaları kurulmuş akabinde parlamentolar ihdas edilmiştir. Bizde, Meclisimiz devleti kurmuştur. Kadim geleneğiyle Türk demokrasisi, Cumhuriyetimizin temellerini oluşturmuştur. Bu Meclis'in manevi hudutları ise Misak-ı Milli'yi dahi aşacak kadar geniştir. Bu kürsüler, Ankara merkezli bir dünya tasavvur eden herkesin yol haritası, pusulası, kılavuzudur. Buradan yükselen her farklı ses, farklı coğrafyalarda, Türkçe düşünen herkesin yüreğinde yankılanmaktadır. TBMM'de farklı düşüncelerin sulh ve selamet içerisinde ifade edilmesi ancak Meclis'in varlığıyla mümkündür. Maalesef bu kürsülerde ve bu sıralarda yükselen sesler, sık sık başka haykırışlarla kesilmektedir. Tahammülsüzlük, bağrışmalar, insicamı bozmakta ve işleyişe zarar vermektedir. Bu tavırlar milletin vekiline, milletin Meclisine, milletin iradesine uymamaktadır" açıklamasında bulundu.