11.02.2017, 12:15

Şehrimizde ulaşım…

Şehrimizdeulaşım…


Geçtiğimizhafta ideal kent isteğimizi dile getirmiş, haklarımızın ve yaşamşartlarımızın çok daha iyi koşullarda bize sunulmasınıbeklediğimizi sizin diliniz olarak, sizin düşünceniz olaraksunmuştuk.

Neydiideal kent;

Kentlininhaklarını koruyan ve olumlu yaşam koşullarını en iyi şekidesunan, çalışanlar ve ziyaretçiler için ulaşımdan yaşama,eğlenceye, kültüre uzanan yaşam biçimini en iyi şekildeverebilendir. Uyum içinde, demokratik olarak yönetilen,yaşayanların kentin yönetiminde söz hakkının olduğu şeffafbir sistemdir.

*

İştebu sistem içinde en önemlisi ise, kentimizin modernleşme içindemirasına da sahip çıkılmasıdır. Kısaca tahrip edilmedenmodernleşmektir. Şimdi bu isteklerimize kentin en önemliihtiyacını daha da ayrıntılı eklemek istiyorum. Ulaşım.

Kalabalıkşehirde kaybolmuşluk içinde ‘ulaşım’, kent yaşamında hiçde küçümsenmeyecek önemlerden biri.

Büyükbir halka.

Kültürve toplum sorunu.

İnsanlarıntoplum olanaklarından yararlanabilmeleri için zorunlu amaçtır.

*

Özelliklebüyük kentlerde kentsel ulaştırma, günlük yaşamın ayrılmazbir parçası olduğundan dolayı, çok iyi düzenlenmediği takdirdeüretim gücünü zayıflatan bir faktördür.

Çevreyönünden ise düzensiz ve karma karışık trafik demek, egzoz,gürültü ve iş kaybı demektir. Ve en önemlisi de, yıpranansinirler ile sağlığı olumsuz etkileyen çevre kirliliğidemektir.

Kısacagünlük yaşam sorunu olarak karşımıza dikilen ulaşım sorunu,kentimizde de hızla büyüyen bir yara artık. Git gide artan birkent trafiği ile yüzleşmeye başladık. İyi yönetilmeyen, birulaşım karmaşası karşımızda.

*

Örnekverecek olur isek; İnciraltı’nda kurulan semt garajı neredeyseizole bir yerde.

Çeşme,Urla vs. gibi ilçelere ulaşımın sağlanması için önceden metroile kolay bir gidiş sağlanıyor iken, şimdilerde metrodan hayliuzaklaşarak neredeyse gelmek bilmeyen otobüsler ile, aktarmalar ilegidilebilmekte.

Ulaşımıkent içi ulaşım ve kent dışı ulaşım olarak ayırmak yetmez.Kent içinde, kent dışında da kolaylaştırmak şart.

Kolaylaştırmakgerekirken zorlaştırmak niye? Bu ufak bir örnek sadece.

Şehrimizdeteknik, ekonomik ve mali değerlendirmeler yapılmadan, çevresel,sosyal değerlere etkileri incelenmeden uygulanan o kadar çokplansız ulaşım uygulaması var ki, hangi birini anlatalım.


*

Veİzmir kenti ulaşım açısından tam anlamı ile olanaklardanfaydalanamayan bir şehir.

Banagöre kent içi ulaşımdaki genel sorunların başında “planlama”geliyor. Kentsel planlama ve gelişimi maalesef şehrimizin oldukçakötü durumda.

Hızlıkentleştiğimizden, büyüdüğümüzden, projelerinin denetimaltında olmadığından bu sorun ile yüzleşiyoruz. Ancak göçbizi geri götüreceğine, yeni çözümler geliştirmemizi sağlamalıdeğil mi?

*


Vediğer önemli konu da hazırlanan ulaşım etütleri. Lütfen buetütler şehir içi odaklı olmasın. Şehir içinde kentin kaderinietkileyecek büyük projeler, daha büyük alışveriş merkezlerikuracaksanız, bu trafiği de daha fazla felç edeceksiniz demektir.Bu nedenle ulaşım master planı çok önemlidir ki, bu planda tümkent sinyalizasyon sistemi elden geçirilmeli diye de düşünüyorum.Kentimiz güzel, ancak kentte yaşayan yayalara ve hatta hayvanlarabile gerekli özeniniz yoksa, tüm planlar da işeyaramayacaktır. Bu da bilinçle ilgili bir seviye tabii ki.

*


İstiyoruzki; ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik olan ulaşımplanları gerçekleştirilsin. Uygulanabilir kararlar alınsın.

Vekarar verenlerin politik rant peşinde koşmaması ise ana şart.

İştebu nedenle, ulaşım kararlarının uygulamaya koyulabilmesi içinbilimsel görüş, ugulanabilir plan ve yaşam şartlarına uyumlulukön planda olmalı.

Bizimiçin yapmanız gereken önce veri toplamak.

Ardındankentimizin arazilerinin kullanımını denetlemek.

Çevreyikatletmeden nasıl iyi ulaşım sağlanabilir araştırması yapmakve uygulamak.

*

Kentimizinulaşımından kaynaklı yaşanan sorunlarının aşılması içinönce demiryolu ve deniz ulaşımına daha çok öncelik verilmeli,denizyolu ve demiryolu ulaşım yükü artırılmalıdır.

Yoğuntrafik yükü oluşturacak alışveriş merkezi vb. yapılaşmasıasla şehir içinde olmamalı.

Kentiçiulaşımı ise toplu taşımacılık anlayışıylaçözümlenmemelidir.

Hafifraylı sistem (HRS) ağı ve tramvaylar, mutlaka ve hızlagenişletilmeli, yapılmalıdır.

Kentiçi trafiği çözecek biçimde, tüm ana cadde ve büyük sokaklartasarlanmalıdır.

Planvar gibi görünse de, plansız ve yanlış planlama nedenleri ileulaşım başımıza daha da büyük dert açmadan önlem alınmasışart.

*


Kentiçi ulaşım planlamasının amacı, bizi rahat ettirmek ise şayet,hedef biz isek, bizim isteklerimiz göz önüne alınmalı.

Vebuna göre ulaşım sistemi oluşturulmalı.

Şehirdokusu önemli bizim için.

Vebunun bir parçası olan iyi çevrenin iyi ulaşımla korunması isedaha da önemli.

Unutmayalımki;

Kentiçi ulaşım sadece yerel yönetimlerin bir sorunu değildir veolmamalıdır.

Bununiçinde siyasi tercihler bir kenera atılarak kaynak, planlamayaratılmalıdır.

Lütfentaşıtlara değil, insana öncelik verelim.

Çevresel,kentsel dönüşümümüz insanca olsun.


Dipnot;


Ülkemiziçin ulaştırmanın önemi…


Ulaştırma, birülkenin ekonomik kilit öğesi, kalkınmadır. Sağlıklı birulaştırma sistemi geliştirmeden kalkınabilmek mümkün müdür?Değil.

Ayrıcaulaştırma kendi başına kalmaz. Yanında enerji vb. gibi önemlibir çok getiri taşır. Durum böyle olunca toplumsal ve kültüreletkinliklerin ötesine geçer.

Ulaştırmakent ve ülke düzeyinde gelişimi sağlar. Fiziksel gelişmeler,ekonominin kazanılması, akabinde kalkınmanın gelmesi vebölgelerarası uyumluluğun sağlanmasında önemli ölçüdeetkendir. Sonuçta, ulaştırma sadece ulaşım amacı ile hizmetvermez. Etkileri ile de hizmet verir, araçtır. Yön verici durumile de hizmet verir.

Ancakülkemizde ulaşım artık içinden çıkılmaz bir hal almış gibigörünüyor. Hızla giden bir kamyonetin arkasında ısınmak içinateş yakan bir toplumuz biz. Gerisini siz düşünün.

Çokuzun yıllardır karayolu bazlı ulaşım ile bu sorunlar çözülmeyeçalışılıyor. Günümüzde geldiğimiz nokta şu ki,taşımacılığın yüzde 95’i karayolu ile sağlanıyor ikendemiryolu ise ikinci plana 1950 kararları ile itilerek bitirildi.Aynı zamanda bakımsız durumda olduklarını da söylemeye dilimvarmıyor.

Ülkemizdedemiryollarının revize edilip halkın hizmetine sunulması veözendirilmesi şart.

Palyatifönlemler ile değil, gerçek önlemlerle.

Veyine hava ulaşımının da son yıllarda fiyatlar düşürülse de,yine de pahalı olarak gören her kesim karayoluna yönelmekte.

Buşekilde ki bir yaklaşım, trafik kazalarında ki kayıplarınartmasının yanı sıra, büyük bir kirlilik de yaratmakta. Vedemiryolu unutulup gitmiş iken üç tarafı denizlerle çevriliülkemizde, neden denizyolu taşımacılığı da son planaitildi acaba?

Kısacaülkemizde ulaşım projeleri genellikle karayolu odaklı.

İlkeler,amaçlar, hedefler belli.

Uygulamalarbelli.

Kaynaklar belli.

Ulaşımkoridorları belli.

Yani,yatırımların ulaşım planlarına göre değil de, yapımcıfirmalara göre belirlenmesi, ulaşım altyapısını olumsuzetkilemekte.

Ancakçok da güzel projeler ve gelişmeleri de göz ardı etmemek gerek.O projeleri istisna sayıyoruz.

Mutlukalın...


Fıkra;

Adamınbirinin evine bir kedi musallat olmuş. Adam ne yaptıysa kediyievden uzaklaştıramamış. Bunun üzerine kediyi alıp uzak bir yeregötürmeye karar vermiş. Kediyi götürmüş götürmesine ama 5saat sonra kedi geri gelmiş. Bunun üzerine adam daha uzak bir yeregötürmüş kediyi. Kedi bu sefer geç te olsa 7-8 saat sonraçıkagelmiş.

Adamiyice sinirlenmiş. Almış kediyi mesafesi uzak, yollarıkarmakarışık bir yere götürmüş ve bırakmış. Fakat bu seferdönüş yolunda kendisi kaybolmuş. Bunun üzerine adam evi aramışve karısına sormuş.
– Hanım kedi eve geldi mi?
– Geldibey, çok oldu sen nerelerdesin?
– Söyle o şerefsize gelsinbeni alsın.Gününsözü;“Eğer sizi üzen kişilere hala selam verebiliyorsanız, buvicdanınızın sadakasıdır” Mevlana


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@