18.02.2017, 14:18

Şehrimizdeki hava kirliliği…


Önceliklekalabalık şehirlerde bir ‘ıssızlık’ yaşadığımızı vebuna zorlandığımızı görelim.

Katkat yükselse de yapılar, gökdelenler, işte o kalabalıklar içinde‘korku’ ile yalnızlaştığımızı da görelim.

Kalabalıkbir şehirde ‘kaybolduğumuzu’ da görelim.

*

Bunlarıgördük.

Heleki güzel kentimizde göçün verdiği yabancılaşmayı da gördük.

Veakabinde güzel kentimizin gittikçe de kirlendiğini görmekteyiz.

Sokaklarkirli, hava kirli.

Şimdidefalarca yazdığım ve artık bu şehire yakıştıramadığımhava kirliliğinden tekrar söz etmek beni üzmenin ötesinde derinbir duygu durumuna sokuyor.


*

Kışbitecek, şehrimizde yıllardır soluduğumuz şu hava isedüzelmeyecek.

Kaçtıryazdık çizdik.

Veyine de pis bir hava soluyoruz güzel şehrimizde.

Halaakşam olduğunda solunabilir kirli hava ile bir mendil uzaktayız.

Bunedenle kentimizin hava kirliliği sorunu ciddi ciddi hızlı birbiçimde artarak büyüyor ama kimsenin umrunda değil.


*


Yaşamıolumsuz yönde etkileyen atmosferdeki önemli değişiklikler, iklimdeğişiklikleriyle insan ve diğer canlılar yüz yüze. Tümbunlar göstermeye başlamıştır ki kirlilik gittikçe bizisarıyor.

18.yüzyıldan beri süregelen insan etkinlikleri sebebiyle olmakta tümbu yaşananlar. Hızlı ve çarpık kentleşme, yoğun trafik ilekalitesiz yakıt kullanılması gibi etkenler havayı kirletiyor vealınan her nefes vücuda büyük zararlar veriyor. Atmosferde oluşantoz, duman, gaz ve su buharı şeklindeki kirleticiler, insansağlığını olumsuz yönde etkiliyor ve hava kirliliği; solunumyolu, kalp, cilt, göz ve sinir sistemi hastalıklarına nedenolabiliyor.

*

Veülkemizin nadide incisi İzmirimiz haklarını koruyan ve olumluyaşam koşullarını en iyi şekide sunmaya çalışan bir şehir.

Yaşambiçimini en iyi şekilde vermeye çabalayan bir şehir.

Uyumiçinde, demokratik olarak yönetilmeye çalışılan bir şehir.

Tümbunların yanında günlük yaşam sorunu olarak karşımıza dikilenulaşım keşmekeşliği yanında kentimizin hızla kirli şehirlerarasına katılması beni son derece üzüyor... Gitgide artan birkent trafiği ile yüzleşmeye başlamışken, son yıllarda çokbüyük artış gösteren hava kirliliği açıkçası bir çokkişiyi endişeye sevk ediyor.

Vebu büyüyen bir yara olmaya başlayan kirliliği özelliklerüzgarsız havalarda çok daha fazla ve yakındangözlemleyebilirsiniz.


*

Pekibir düşünün.

Bizimhavamızın kirlenmesine ana sebep rüzgar koridorlarının yokedilmesi değil midir?

Katyüksekliği hala artırılıyor iken nasıl şehrimizin havasıdeğişecek?

Lütfenartık kent havasının sirkülasyonunu dikkate alan birileri çıksınistiyoruz.

Yeniplanlanan ve imara açılan bölgelerde yüksek kata karşı birileriçıksın.

Betonarmeyekarşı birileri çıksın.

Kalitesizliğekarşı gelecek birileri çıksın.

İmaryağmasına dur diyecek birileri çıksın.

Bizikent olarak geleceğe taşıyabilecek birileri çıksın.

Bölgemizin hava, su toprağını koruyan birileri çıksın.

*

Buistekler bizim için.

Kentlerinkurtuluşu budur.

Tarımsalve sanayi kimliğimiz yanında yaşanabilir kent olmanın yanındabiz solunabilir kent olmak istiyoruz. Çok mu?
Dipnotlar;


Neleryapılabilir?

Ülkemizdetüketilen enerjinin %40'ı konutlarda kullanılır iken endüstridebu rakam %35’lerde.

Ulaşımdaise %19,

Tarımda%5,

Vediğer alanlarda ise %1'dir.

Ülkemizdeharcanan enerji İsveç’ten yüzde 230 kat fazla. Fransa’dan %46daha fazladır.

Fosilkaynaklı yakıtları azaltarak, güneş, rüzgar ve biyo kütleenerjisi gibi yenilenebilir enerji kullanımına çok hızla geçişsağlanmalı.

Taşıtlardankaynaklanan kirlilik mutlaka önlenmeli.

Çünkühareketli her taşıt 2 kg/gün kirletici emisyon verse, şehrinkirliliğinin nereden geldiği kolayca saptanabilir. Fosil yakıt vekirletici emisyondan.

Bunedenle şehrimizde public cyle –halk bisikleti- uygulamasımutlaka özendirilmelidir.

Veyenilenemeyen kaynakların tüketimini en aza indirilmelidir.(Petrol, benzin ve kömür yenilenemeyen kaynaklar arasındadır.)

Enönemlisi de kentli olarak alışkanlıklarımızı değiştirmemizgerektiğidir.

Herbirey ve apartman sakinleri, sürdürülebilir bir yaşama ulaşmakiçin, tüm değer yargılarını lütfen bir kez daha gözdengeçirsin. Ve şehrimizin iyi ve temiz olması için yerinde veözenli davranış biçimlerini ilke edinsin. Artık bu birzorunluluktur.

Isınmadayüksek kalorili kömürler kullanılarak, her yıl bacalar ve sobaboruları temizlenmeli ve binalarda ısı yalıtımına önemverilmeli, kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarakbakımı yapılmalı. Özellikle doğalgaz kullanımıyaygınlaştırılarak özendirilmelidir.

Yeniyerleşim yerlerinde bölgesel ısıtma sistemlerikullanılmalı, sanayi tesislerinin baca gazı sınırdeğerlerine uymaları sağlanmalıdır.

Kentiçi ulaşımda en iyi bisiklet yolları tasarlanmalıdır.

Isınmave geri kazanım için atıkları yakmadan geri kazanılmalı, uygunatık yakma tesislerinde yakılmalıdır.

Emisyonudüşük motorlu taşıtlar tercih edilmeli ve desteklenmeli vearaçların egzoz emisyon ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır.

Toplutaşıma araçları özendirilmeli bu nedenle ulaşım en iyi düzeyegelmelidir.


Kirlisolunan havanın sağlığa etkisi...


Dünyaçapında her yıl 1 milyondan fazla insan, hava kirliliği nedeniylehayatını kaybederken bilmelisiniz ki bu kirli hava hem kızavadede, hem de uzun vadede yaşamı tehdit etmekte.

Kısavadede alerjik reaksiyon (gözlerin kaşınması, kızarması,hapşırma, öksürme) şeklinde ortaya çıkan sağlık problemleri,uzun vadede öksürükten bronşite, kalp hastalıklarına ve kanserekadar birçok kronik hastalığa kapı açıyor.

Kirlihavanın içinde parçacıklar, çeşitli gazlar, kimyasal olaraksülfat, nitrat, amonyak, sodyumklorür ve mineral tozların su ilebirleşip partikül haline gelmesi sonucu oluşan katı maddeler var.

Buzararlı maddeler akciğerlerin içindeki hava keseciklerinegirdiklerinde oluşan karbonmonoksit beyin ve kalp gibi duyarlıdokularda işlev bozukluklarına yol açıyor. Kükürtdioksitbronşit ve amfizem gibi akciğer hastalıklarının ortaya çıkmasınıkolaylaştırıyor.

Taşıtlarınegzozlarından ve sabit yakma tesislerinden çıkan gazların güneşışığıyla birleşmesi sonucu ortaya çıkan nitrik asit isesolunum yolu enfeksiyonlarına yol açıyor.

Özelliklesülfirik asit ve nitrik oksit gibi gazlar havada su, oksijen veoksidanlarla birleşmesi halinde yağmura dönüşerek (asit yağmuru)yeşil alanları, canlıları, topraktaki besinleri, denizlerietkileyerek ekosistemi bozuyor.
Ve unutmayalım ki havakirliliğinden en çok bağışıklık sistemi çok gelişmeyen,hızlı nefes alıp veren çocuklar, savunma mekanizmalarınınzayıflaması ve kronik hastalıkların artması nedeniyle yaşlılar,gebeler ve kronik hastalığı olanlar kirlilikten çok yüksekdüzeyde etkileniyorlar.

Lütfenduyarlı olalım.

Mutlukalın...


Fıkra;

NasreddinHoca ile arkadaşları Konya'da bir eve akşam yemeğine davetedilmişler. Ev eski ve ahşap, bastıkça tahtalar gıcırdıyor,hoca laf atmış : 
-Evin tahtaları ses veriyor! 
Adamukala ya: 
-Bizim ev pek sofudur, ara sıra zikreder! 
Hocalaf altında kalır mı: 
-Ya aşka gelip secdeye varırsa?


Gününsözü;

İnsanınkendisiyle baş başa kalması, en güzel mülkiyettir... Sokrates


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@