19.03.2021, 06:23

Şeytan nedir, Kuran şeytanla ilgili ne gibi bilgiler verir

Kuran’a göre Şeytan, Âdem Aleyhisselam’ın yaratılması sırasında, insanoğlunun yaratılışına itiraz ederek secde etmemesi sebebiyle, lanetlenen ve bu sebeple de cennetten kovulan ve yapısı da ateş olan ruhani bir varlıktır. Şeytan, Cennetten kovulduğu günden itibaren kendisini, insanların düşmanı olarak gördü. Ve onları doğru yoldan saptırmak için bütün gücüyle mücadeleye girdi. Bu, ayetlerle de sabittir. İnsanları cennetten çıkarttıran şeytandır. Kendi de cennetten kovulduğu ve lanetlendiği için bıkmadan usanmadan İnsanların, o ebedi âlemde tekrar cennete girmemeleri için korkunç bir mücadele içinde olacaktır. Allah’tan, Kıyamete kadar müsaade isteyerek, insanları yoldan çıkartacağına dair Allah’a söz vermiştir, ant içmiştir.

Peygamberimizin bildirdiğine göre her insanın ayrı ayrı şeytanı vardır. Ve sırf bu işle uğraşmaktadır, yani insanın tekrar cennete girmemesi için bütün varını yoğunu kullanmaktadır ve de kullanacaktır. Bu, bir insan için çok önemli bir konudur, hatırdan çıkartılmayacak bir konudur.

KURAN’DAKİ ŞEYTANLA İLGİLİ AYETLER

Kuran’da Şeytanla ilgili olan 130’ un üzerinde ayet vardır. Ben bunlardan konumuz ile ilgili olan bazılarını almakla yetinmek istiyorum:

C.Allah Araf Suresi 11. Ayetinde, “Ant olsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Âdem’e secde edin diye emrettik. Şeytan’ın dışındakiler secde etti. O secde edenlerden olmadı.” “Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir diye, Şeytana sorunca, Şeytan (Cennetten atıldığından ve C.Allah tarafından da lanetlendiğinden) Ben insandan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi.” (Araf-12)

Şeytan tekrar seslendi, “Rabbim beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim. Ve onların (İnsanların) hepsini, mutlaka azdıracağım (İnsanları günahkâr yapacağını) söyledi. (Hicr Suresi 39.Ayet)Şeytan devamla, “Ancak onlardan (İnsanlardan) ihlaslı kulların müstesna” dedi.( Hicr- 40.Ayet)

C.Allah Nisa Suresi 118. Ayetinde de Şeytanın ne yapmak istediğini şöyle anlatıyor. Allah Onu (şeytanı) lanetlemiş, o da, “Yemin ederim ki, kullarından belli bir pay edineceğim.” demiştir. (Nisa 118).

119. Ayette de şeytanın Allah’a şöyle söylediği bildiriliyor: “Onları (insanları) mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de, hayvanların kulaklarını yaracaklar. (Putlar için nişanlayacaklar) Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” diyen şeytan, “İnsanların sağından solundan, fırsat bulduğum her yerinden ona yaklaşarak, beni lanetlemeye değmeyecek yapıda olduklarını, çok günah işlediklerini, seni unutacaklarını göstereceğim” dedi. (Nisa-119)

Araf Suresi 17. Ayetinde ise Şeytanın, C. Allah’a şöyle seslendiği bildiriliyor. “Sonra elbette onlara (insanlara ) önlerinden arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen,(Allah’a diyor) onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın.” dedi.

Yukarıdaki Ayetlerden de anlıyoruz ki şeytan, insanlarla ne şekilde uğraşacağını, sonunda da Allah yolundan uzaklaşacaklarını, Allah’ın da bunu göreceğini söyleyerek mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağını, kıyamete kadar insana olan düşmanlığını sürdüreceğini açıkça bildiriyor.

ŞEYTANIN İNSANLARDAN ÖCÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTIĞI İLK CİDDİ OLAY:

Şeytan, insanoğluna açtığı savaşa dayanarak işe, Âdem Aleyhisselam ile Havva Validemizden başlamıştır. Cennetten kovdurmak ve öcünün ilk raundunu alabilmek için çok hızlı bir çalışma başlatmıştır. Cennetten kovulduğu için, cennete girip de Âdem ile Havva Validemize ulaşamayacağını bilen şeytan, bunun çaresini aradı ve buldu. (Bazı müfessirlerin görüşüne göre) Yılana bazı vaatlerde bulunarak onu ikna etti ve yılanın içine girerek cennete girmeyi başardı.

C. Allah, Cennette olan Âdem Aleyhisselam ile Havva validemize, “Ey Âdem, sen ve eşin, cennette yerleşip dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz.” buyurdu. (Müfessirlerden, bu ağacın elma ağacı olduğunu ya da buğday bitkisi olduğunu söyleyenler var)

Cennete girmeyi başaran şeytan, Âdem ile Havva validemize yaklaşarak, Araf Suresi 20.Ayetinde de belirtildiği gibi,“Birbirlerine kapalı olan edep yerlerini göstererek onlara vesvese vermek için,(Ey Âdem, Ey Havva) Rabbiniz size bu ağacı, sırf melek olursunuz veya (cennette) ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı.” dedi. Ve Araf Suresinin 21. Ayetinde de belirtildiği gibi her ikisine de: “Ve onlara, ben gerçekten size, (doğru) öğüt verenlerdenim, diye yemin etti.” Ve her ikisini de aldattı. Yemin ettiği için de, Âdem ile Havva inanmışlardı. İnandıkları için de, o yasaklanan ağaçtan meyve kopararak yediler.

Araf Suresi 22.Ayetinde bu durum şöyle anlatılıyor: “ Böylece Şeytan Onları hile ile aldattı. (Âdem ile Havva) Ağacın dalından tuttukları anda, ayıp yerleri kendilerine göründü.(Ve utançlarından) Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rab’leri Onlara, Ben size O ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi diye nida etti.”

Bunun üzerine çok ama çok çok üzülen Âdem Aleyhisselam ile Havva Validemiz, olayı anlamışlardı ama iş işten çoktan geçmişti. İlk raundu şeytan kazanmıştı.Çıkış yolu aradılar. Bunun için de Allah’a yönelerek:“Ey Rabbimiz, Biz kendimize (soyumuza, sopumuza) zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. (Bizi affet) dediler”(Araf Suresi 23.Ayet)

Bu af dileğine karşılık C. Allah, (Araf Suresinin 24. Ayet’inde Âdem ile Hava’ya şöyle seslendi: “Birbirinize (Şeytanla) düşman olarak (Cennetten) Yeryüzüne çıkın. Sizin için Yeryüzünde bir süreye kadar (Kıyamete kadar) yerleşme ve faydalanma vardır). Orada (Yeryüzünde) kıyamete kadar yaşayacak, orada öleceksiniz ve oradan (Dünyadan) diriltilip çıkarılacaksınız” dedi.

Bu olaydan sonra da, insanoğlu için, Kıyamete kadar sürecek Dünyadaki yaşamı başladı. Ancak, Şeytanın, İnsanoğlu ile mücadelesi bitmedi. Allah’a verdiği söz gereği, İnsanoğlunun büyük bir kısmını Cehenneme gönderebilmek için Şeytan bütün gücünü kullanmaya devam etti. Ve bu mücadele de hâlen devam etmektedir.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@