28.01.2017, 08:36

Sığır barınaklarında aydınlatma

Sığır barınaklarında aydınlatmahem barınak içindeki hayvanlar, hem de işletmede çalışanlariçin gereklidir. Aydınlatma, bilindiği gibi, gün ışığındanyararlanma ve ışıklandırma şeklindedir. Işığın melatoninsenteziyle ilgisi vardır. Melatonin sentezi geceleyin, karanlıktaartar. Kandaki melatonin seviyesi yükselir. Bu durum bir dinlenmeperiyodunu ortaya çıkarır. Melatonin sentezi artınca iştah vedolayısıyla hayvanın yem tüketim isteği azalır.

Işık ise melatonin sentezinibaskılar.

Melatonin baskı altına alındığındaprolaktin (PRL) , insülin benzeri büyüme faktörü IGF1 ve doğalBST (Bovine Somatotropin)sentezi artar.

Bu artışlarla, ışığa maruz kalanhayvanın süt miktarı da artmış olur. İnek daha çok yemtüketir.

Daha çok süt verir. Süt miktarındakiartış % 6-10 arasındadır.

Işığın düvelerin gelişmesine veüreme fonksiyonlarına da olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.Işıklandırma ile fertilite artar, buzağılama aralığı kısalır.IGF1 in etkisiyle LH hormonu ve dolayısıyla yumurtalıkta oluşanyumurtanın oviducta (yumurta yoluna) düşmesi sağlanmış olur.Işıklandırma ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda LDPP= LongDay Photo Period = Uzun süreli ışığa maruz bırakma, SDPP =Short Day Photo Period= Kısa süreli ışığa maruz bırakmayöntemleri denenmiştir. Kısa süreli aydınlatmada 8 saat ışık,16 saat karanlık, uzun süreli aydınlatmada 16 saat ışık, 8 saatkaranlık sağlanmıştır.

Sonuçta süt sığırcılığıişletmelerinde uzun aydınlık periyodunun daha yararlı olduğugösterilmiştir.

Fotoperiyodun süt miktarına olumluetkisi olduğu, ancak süt bileşenlerinden protein, laktoz, yağ vekuru madde artışında etkisi olmadığı gözlenmiştir. Uzunsüreli ışıklandırmada ineklere 8 saat dinlenme süresiverilmiştir. Yani, dinlenme ihtiyaçları göz önüne alınmıştır.

Işıklandırma her türlü işletmedeönerilmektedir. Masraf/ Fayda analizlerinde, yapılan harcamanın 2katı yarar sağladığı bildirilmiştir.

Işıklandırma, ayrıca çalışanlarıngüvenliği için de gereklidir. Çalışanlar ışıkta çalışmaktanmemnun olurlar.

Işıklandırma kızgınlıkkontrolünde, hastaların fark edilmesinde ve her türlü gözlemdeyarar sağlar.

Gün ışığından yararlanma veışıklandırma bir uzmanlık, mühendislik alanıdır. Dizayn vekullanılacak ışıklandırma malzemesi maliyet ve etkinlikaçısından uygun olmalıdır.


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@