20.03.2015, 22:00

Sığırcılık işletmelerinde yatırım

Sığırcılık işletmesi kurulduğunda, özellikle süt sığırcılığına yatırım yapıldığında, inek hariç, barınaklar, sağım ünitesi, yem karıştırıp dağıtan römorklar, traktörler ve benzeri alet, malzemeler için büyük miktarda harcama yapılır. İnekler içeriye alındığında ise yatırımın bittiği, artık işletmenin başladığı sanılır.

İşletmede en önemli giderleri yem, enerji ve işçilik giderleri oluşturur. Ancak; iki konu akılda tutulmalıdır. Yatırım bina ve malzemeyle sınırlı değildir. Yatırımın korunması da en az yatırım yapmak kadar önemlidir. Süt sığırcılığına yatırım yapan, genetiğin önemine inanmalıdır. Artık yatırım bu yönde sürdürülecektir. Arzu edilen yönde yapılacak olan yatırım kaliteli boğa tohumudur.

İşletme genetik olarak nerededir ve nereye gitmek istemektedir? Genetik’te önemli konu işletmenin, eğer varsa, eksik yönlerini gidermek, yanlış taraflarını düzeltmektir. Amaç belirlendikten sonra ulaşılmak istenen hedef yönünde ısrarlı ve devamlı bir genetik plan geliştirilmelidir. Bazı karakterlerde sonuca ulaşmak daha kısa yoldan olur. Örneğin; sürüdeki ineklerin endamını büyütmek zor değildir. Ama; arka ayakların basış bozukluklarını düzeltmek için birkaç nesil aynı yönde ıslah edici boğa tohumu kullanmak şarttır. Buna “aktarma katsayısı” veya “irsiyet derecesi” diyoruz. Böylece; ilk yatırım aracının “amaca uygun seçilmiş boğa tohumu” olduğu ortaya çıkıyor.

Sürünün süt verim ortalaması, sütteki süt yağı oranı, döl tutma etkinliği, somatik hücre sayısı, yemden yararlanma gibi konular genetik olarak doğru yönde amaçlansa da, sadece boğa seçiminin yeterli olmadığı bilinmelidir. Bu karakterlerde bakım, besleme ve stres yönetiminin etkinliği boğanın önüne geçer. Uygun genetik; bakım, besleme ve konfor ile desteklenmedikçe beklenen sonuç alınmaz. Ama anatomik karakterler örneğin; meme yapısı, ayak- bacak yapısı, kalça açıklığı, sağrı eğimi gibi karakterleri sadece boğa düzeltebilir. Aksi de doğrudur. Boğa seçimindeki hatalar anatomik olarak yanlış yapılara da sebep olabilir.

Yatırımın yapılması yeterli olmayacaktır. Korunması da gerekir. Koruyucu hekimlik için yapılacak harcamalar ise yatırımın sürdürülmesini, yatırılan paranın geri dönmesini sağlayacaktır.

Koruyucu hekimlik uygun aşılama programlarını, biyogüvenlik uygulamalarını, besleme, bakım ve stres yönetimini kapsar. İneklerin konforu için yapılacak olan harcamalar yine yatırımın devamı olarak kabul edilmelidir.

Özetlersek; amaca uygun boğa spermasına, aşılamalara, biyogüvenliğe ve konfora harcanacak olan paralar aslında masraf değil, yatırımdır. Yatırım bitmemiştir, sürmektedir. Bu harcamalar devamlılık ve o güne kadar yapılan yatırımın korunabilmesi için gereklidir.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@