03.04.2015, 21:00

Sığırcılık sektöründe geleceğin veteriner hekimleri

Sığırcılık sektöründe geleceğin veteriner hekimleri çoğunlukla bilgisayar ve elektronik

teknolojilerinden yararlanacaklar. Sadece veteriner hekimler için değil herkes için geçerli olan, bilgisayara hakim olma, yabancı dil veya diller bilme, konusunda uzmanlaşma ve literatür takip etme gibi konular öne çıkacaktır.

Geleceğin veteriner hekimleri gelişmelere açık olmalıdır. Temel değişmese bile, yeni araştırmalarla bazı konularda değişiklikler söz konusu olmaktadır. Yenilikleri takip etmek ve yeniliklere karşı direnmemek şarttır. Araştırmalar yapıldıkça ve sonuçlar ortaya çıktıkça bildiklerimizi gözden geçirme gereği duyabiliriz.

Geleceğin veteriner hekimleri rasyon yapmayı ve yem hazırlamayı da çok iyi bilmelidirler. Sürü yönetimi ilkelerini bilmeli, inanmalı ve uygulamalıdırlar. Mastitisle mücadele konusunda kendini yetiştirmiş, ama sağım makinalarıyla ilgili olarak da bilgi sahibi olan veteriner hekimlere ihtiyaç vardır. Sağım makinasını vakumundan, temizliğine, pulsasyonundan her türlü arızasını anlamaya kadar bilen veteriner hekimler, sorumluluğunu aldıkları çiftliklerde başarılı olurlar.

Sürü kayıtlarının tutulmasını sağlamak, kayıtları değerlendirecek bilgiye sahip olmak ise

başarı için şarttır.

Bilgisayar teknolojileri veteriner hekimlerin hizmetindedir. Fazladan bir iş yapmadan,

daha sağım esnasında mastitisi, gizli mastitisi, ketosisi, üreyi, vücut kondüsyonunu, kızgınlığı

teşhis eden teknoloji dünyada ve ülkemizde kullanılmaktadır. Bu yöndeki gelişmeler son

derece hızlıdır. Sütten enzim ölçerek ya da somatik hücre sayarak gizli mastitis vakalarını

ortaya çıkaran, geviş getirme dakikasına göre kızgınlığı ve tohumlama zamanını belirleyen

bilgisayarlı donanımlar artık çokça kullanılmaktadır. Hatta veriler cep telefonuna ya da

e-mail ile bilgisayara gelmektedir. Bu teknolojinin daha nerelere gideceği hayallerin bile

ötesindedir. O yüzden geleceğin veteriner hekimleri bilgisayarı mesleğine adapte edebilecek

durumda olmalıdırlar.

Branşlaşmış ve uzmanlaşmış sığır işletmesi veteriner hekimlerine ihtiyaç olacaktır.

Buzağı büyüten uzman çiftliklerin veteriner hekimleri “0-100 gün uzmanı” veteriner

hekimler olarak özel bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. Doğum sonrası özen gösterilmesi

gereken konuları bilen, ihmalsiz uygulayan veteriner hekimler her zaman aranan kimseler

olacaklar.

Düve yetiştiren ve gebe bırakan işletmelerdeki veteriner hekimler en önemli işleri

beceren kimselerdir. Kendisine bu konuları branş ve uzmanlık alanı seçenler her zaman öne

geçeceklerdir.

Uzmanlaşmış ve branşlaşmış çiftlikler kendi yollarında ilerlerken, bu çiftlikleri başarılı

kılacak olanlar veteriner hekimlerdir. Süt üreten çiftliklerde süt miktarını, süt yağını, süt

proteinini arttırmayı, somatik hücre sayısını düşürmeyi hedefleyen, sürüde uzun kalabilen,

yemden yararlanıp, yediği yemi verime çeviren ineklerin bulunduğu işletmeler işini doğru

yapan bilinçli veteriner hekimlerle ilerleyecektir.

Sütçü sığır damızlık işletmeleri her türlü kaydına güvenilir, hastalıklardan arınmış,

başka işletmelere düve, inek, boğa istasyonlarına boğa adayı ya da embriyo satmayı

hedeflerken yine veteriner hekimlerin bilgilerinden, becerilerinden yararlanacaklar.

Buna benzer bir konu etçi ırk damızlık çiftlikleri için de geçerli olacak, inek- buzağı

(cow and calf) çiftliklerinde melezleme yoluyla besiye uygun dana elde ederek besicilik

yapanlara satan işletmeler, sağlıklı bir şekilde besicilik yaparak, danalarda en hızlı canlı ağırlık artışı sağlayan işletmeler, organik tarım ile eti ve sütü organik olarak elde eden çiftlikler “benim branşım, uzmanlık alanım budur, bu işi en iyi ben yaparım” diyebilen veteriner hekimler arayacaklar.

Koruyucu hekimliği; rasyon ve yem hazırlama, boğa sperması seçimi, barınak ve inek

konforu ile aşılama olarak bir bütün halinde düşünebilen veteriner hekimler yetişmelidir.

Doğal olarak eğitim de bu ihtiyaçlara yönelik olmalıdır.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@