Günümüzde tarımın çeşitli kimyasal maddelerin kullanımı ile ürün üretiminden ibaret olmaması ve doğaya zarar vermekten kaçınma isteği nedeniyle solucan gübresi gibi alternatifler kullanılmaya başlanmıştır. Doğaya verilen zararların önüne geçmek konusunda bu gibi alternatiflerin kullanımı ekolojik açıdan büyük bir önem taşımaktadır. 

Toprak verimliliği; içeriği, ekilen ürün ve bünyesinde bulunan canlılar ile ilişkili bir durumdur. Toprağın içerisinde barındırdığı ve ekosistemdeki görevi oldukça önemli olan canlı türlerinden biri solucanlardır ve bu canlıların faydaları tarım alanında oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Solucan gübresi, doğal organik gübrelerden biridir. Solucanlar, toprağa atılmış olan ve çürümekte olan bitki artıklarıyla beslenirler ve bunu toprağın içine kanallar açarak ve elde ettikleri besinleri taşıyarak gerçekleştirirler. Bu beslenmenin sonucunda ise solucanların dışkılarından humus oluşmakta ve oluşan bu humus toprak verimliliğinin artmasını sağlamaktadır. Bahçe topraklarında ortalama 400 adet solucan bulunur ve bu canlılar bir yılda 2,5 kg humus üretebilmektedirler.

Faydaları nelerdir?

Solucan gübresi bulunan toprakta solucanlar, yeni kanallar açarlar ve sürekli toprağın havalanmasına ve yağmur sularının birikmesine yardımcı olurlar. Bunun dışında toprağın su tutma kapasitesini arttırır, toprakta yetişmekte olan bitkilerin zararlı bakterilere karşı dirençlerinin yükselmesini sağlar. Bunun yanı sıra tamamen doğal olan bu gübre bitkilere toksik etki yapmayarak bünyesinde yabancı ot tohumlarını bulundurmaz. Bu gübrenin en önemli faydalarından biri de budur.

Solucan gübresi, toprak değerlerini iyileştirirken bitkilere besin maddeleri de sağlar. Günümüzde ‘’biohumus’’ adı da verilmekte olan solucan gübresi, özellikle seracılığın yaygın olduğu yerlerde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kimyasal gübre ve ilaç kullanımının yasak olduğu organik tarımda kullanılabilecek önemli materyaller arasındadır. Söz konusu gübrenin faydalarına baktığımızda ise birçok önemli nokta ile karşılaşmaktayız. Gübrenin toprakla karışması sırasında toprak zenginleşir ve böylece verimliliği artmış olur. Bu gübrenin bir diğer önemli faydası ise bitkinin büyüme hızına destek olarak bu süreci hızlandırmasıdır. 

Solucan gübresi sahip olduğu aktif organik maddeleri ile değerli bir toprak maddesidir. Bu madde bitki besleme kaynağına dönüşerek, uzun seneler sağladığı verimin etkisinin devamlılığını sürdürmektedir.