Küçük işletmeler için sosyal medya kullanımı birçok açıdan önem taşımaktadır. Marka ve ürün tanıtımlarının yapılarak işlerini büyütebilmeleri ilk sırada yer almaktadır ve ürün ve marka tanıtımları ile birlikte hedef kitle genişletilebilir. Tanıtım çalışmalarında bütçeye ihtiyaç duyulmaması küçük işletmelerin avantajınadır. Giderlerin minimum seviyede tutularak satış odaklı karlılığın arttırılması söz konusu olabilmektedir. Bu çerçevede sosyal medya, işletmelere kendini geliştirmeleri ve ekonomik bağlamda güçlenmeleri konusunda katkı sunar.

İşletmelerin kendini geliştirebilmeleri hizmet ve ürünlerine yönelik kalitenin arttırılması ile doğru orantılıdır. Sosyal medyanın küçük işletmeler tarafından aktif bir biçimde kullanımı ile bu durum mümkün olur. Markaların, ürün ve hizmet süreçlerine müşterilerini dâhil etmeleri ürün memnuniyetini arttıracaktır. Özellikle günümüzde bireylerin gerçekleştirilen eylemlerde rol almaları ürüne olan talebi olumlu yönde etkiler. Bu noktada karşılıklılık ilkesi ile hem müşterilerin ürünü etkilemesi hem de işletmenin müşteri üzerinde iz bırakması söz konusudur. Sosyal medyanın kullanımı ile ilgili bir diğer nokta rekabet gözlemcisi olmaktır. İşletmelerin sosyal medyayı etkin kullanımları piyasa analizini kolaylaştırır. 

Küçük işletmelerin sosyal medya kullanımı 

Küçük işletmelerin sosyal medya kullanımı birden fazla amacı içerebilmektedir. Bu amaçlardan biri mevcut müşterilerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının yanı sıra yeni ve farklı müşteri profillerine ulaşmak olmakta. Gerçekleştirilen ürün tanıtımlarının ve iş birliklerinin bu amaca hizmet ettiğini söylemek mümkün. Küçük işletmeler tarafından sosyal medyanın diğer bir kullanımı müşteriler ile direkt iletişim kanalı olmasıdır. Bu kanal aracılığı ile oluşmuş ve oluşabilecek potansiyel sorunlar için hızlı ve pratik çözümler sunulabilir.

Bununla birlikte marka ve ürünlerinin geliştirilmesi için müşteri fikirlerine de erişim mümkün olur. Sosyal medya üzerinden açılabilecek anket ve soru-cevap çalışmaları talebe yönelik üretimin ve dolayısıyla artan satışların öncüsü olacaktır. Küçük işletmeler tarafından sosyal medyanın bir diğer kullanımı pazarlama oluşturur. İşletmeler, sosyal medya pazarlaması ile ürün satışı yapabilir. Bu noktada sosyal medyanın işletme için bir dükkanı temsil ettiğini söylemek mümkündür. Ürün satışlarının gerçekleştirildiği sırada markanın bilinirliği de arttırılmaktadır. Özellikle genç yaştaki akran gruplarının etkisinin büyük olduğunu gözlemleyebilmek olası olacaktır.