Mehmet Zeki Fidandal'ın 8 Temmuz 2022 tarihli Yenigün Gazetesi'ndeki köşe yazısıdır.

Sevgili okurlarım,

05 TEMMUZ 2022 tarihinde yayımlanan 7417 Sayılı Kanun’a göre çeşitli nedenlerle su ve elektrik abonesi olamayan vatandaşlarımızın bu sorunu ortadan kalktı.

Hepimizin bildiği üzere, su ve elektrik abonelikleri için ilgili kurumların istedikleri bazı evraklar vardı. Bunların başında tapu ya da kira kontratı ile iskan ruhsatı geliyordu. Ancak pek çok nedenlerden dolayı ya da müteahhit firma ile mülkiyet sahipleri arasında yaşanan sorunlar nedeniyle, iskan ruhsatları verilemiyor ve ikamet edenler abonelikler konusunda büyük zorluklar yaşıyordu.

İşte, yukarıda tarih ve sayı numarasını verdiğim Kanun ile bu sorunlar ortadan kalktı. Kanun’un 39. Md’sine göre 31 Aralık 2021 tarihinden önce yapılmış olan ya da inşaat ruhsatı bulunan ancak iskan ruhsatları bulunmayan yapılarda ikamet edenler su ve elektrik abonesi olabileceklerdir.

Ancak bu kanunun 39.Md’si, İmar Kanun’un geçici 11. Md’sine göre düzenlendiği için aranan tek şart, inşaat ruhsatının 31 Aralık 2021 tarihinden önce alınmış olmasıdır. Elektrik ve su abonelikleri konusunda halen sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız varsa ilgili kuruma başvurup işlemlerini yaptırabilirler.

Sevgili okurlarım,

Biz vatandaşlar olarak ihtiyaç duyduğumuz tüm resmi iş ve işlemlerimizi kamu kuruluşları eliyle yaparız. Bu iş ve işlemler esnasında özellikle ilgili idareler tarafından bazı yanlışlıklar yapılmakta ve de bazen büyük mağduriyetler yaşanmaktadır. Ancak mahkemelerimiz, artık bu tür mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için vatandaşlarımız lehine olumlu kararlar verebilmektedirler.

Karar gerekçelerinde de idarelerin, kusursuz hizmet sorumlulukLARI ile yükümlü olmaları açıklamaları çok önemlidir. Örneğin Anayasa Mahkemesi, 2018/35626 Başvuru no ve 7/10/2021 Karar tarihli vermiş olduğu kararında meydana gelen bir kaza nedeniyle idarenin hizmet kusuru nedeniyle karayolları genel müdürlüğü’nü tazminata mahkum etmiştir.

Yine Anayasa Mahkemesi, 2014/1546 Başvuru no ile 2/2/2017 tarihli kararında, sokağın trafiğe kapatılması ile ilgili alınan UKOME kararını iptal etmiştir. İptal gerekçesi de sokakta bulunan işyerlerinin sokağın kapanması nedeniyle zarar etmeleri ve idarenin kusursuz hizmet sorumluluğunu yerine getirmemesidir.

Bir başka çarpıcı örneği de tapu sicilinin yanlış tutulması nedeniyle yaşanan mağduriyetin tazminatına ilişkin verebiliriz. 2013/5669 Başvuru no ile 24/03/2016 tarihli kararında Anayasa Mahkemesi, tapu sicilinin yanlış tutulması nedeniyle mağdur olan vatandaşa, uğradığı zararın devletçe karşılanmasına hükmetmiştir.

Kararın gerekçesinde de yine idarelerin kusursuz hizmet sorumluluklarının olması belirtilmiştir.

Sevgili Okurlarım,

Görüldüğü üzere özellikle Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararlar, birer ders niteliğinde ve yol gösterici mahiyettedir.

Bu kararlar ışığında eğer yaşadığınız ya da halen yaşamakta olduğunuz ve idarelerden kaynaklandığını düşündüğünüz mağduriyetleriniz ve zararlarınız varsa gerekli işlemlere başlayabilirsiniz.

Yazımı burada sonlandırırken tüm okurlarımızın Kurban Bayramlarını kutluyorum. Tüm halkımıza sağlıkla, mutlulukla ve huzurla geçirecekleri bir bayram temenni ediyorum.

Ayrıca yola çıkacak tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, hız yapmamalarını ve trafikte sakin olmalarını öneriyorum.

Saygılarımla