Mehmet Zeki Fidandal'ın 13 Mayıs 2022 tarihli Yenigün Gazetesi'ndeki köşe yazısıdır.

Sevgili Yenigün Okurları,

Gazetemizde köşe yazılarıma başlayacağımı belirttiğim ilk yazıda, sizlere değineceğim konular hakkında kısaca bilgiler vermiştim.

Bugün ki yazımda hem vatandaşlarımız hem de müteahhit firmaların başını ağrıtan bir sorundan ve kısmen çözümünden bahsedeceğim.

Nedir bu baş ağrıtan sorun?

Vatandaşa ait arsaların şuyulandırılması, yani birbirine yapıştırılmasıdır.

3194 Sayılı İmar Yasası'nın 18. Md'si uyarınca, imar uygulaması yaparken ilgili idarece tek taraflı işlem yaparak vatandaşın mevcut arsa ve arazisine el koyma ve arsaları inşaat yapılabilecek parsel büyüklüğüne getirilmesi işlemine “Şuyulandırma” diyoruz.

Tabiri caizse ben, şuyulandırılmış arsaları ikiz, üçüz, dördüz hatta daha da yukarı sayılarda kardeş arsalar olarak nitelendiriyorum.

Birbirine yapışık kardeşler misali, birbirlerinin rızası olmadan ayırın ayırabilirseniz!

İşte bu durumda söz konusu arsalar parsel sahiplerinin anlaşamamaları nedeniyle değerlendirilemiyor ve mülkiyet sahibi vatandaşlar da maalesef mağdur oluyorlar.

Yine bu konularda Ortaklığı Giderme(İzale-i Şuyu) davaları açılıyor ama böyle bir davanın açılabilmesi için öncelikle yapışık arsaların ortak tapulu arsa haline getirilmesi gerekiyor.

Ancak kişiler genellikle kendi aralarında anlaşamadıkları için, ortak tapu haline getirilemiyor.

Kişinin, örneğin 30 m2 yeri varsa “bana muhtaçlar” anlayışı ile astronomik rakamlar istiyor.

Aslında bu tür arsalar mülkiyet sahipleri için kanayan bir yaradır.

Peki, çözüm nedir?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların bu sorununu azaltabilmek amacıyla bir yönetmelik hazırladı ve söz konusu yönetmelik, 22 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmeliğe göre yapışık arsaların ortak tapulu arsa haline dönüştürülmesi kolaylaştı.

Yani zorluğun birinci aşaması kolaylıkla aşılabilir hale getirildi.

Söz konusu yönetmeliğin ilgili bölümü şöyledir:

(4) Parsel yüzölçümü, cephesi, çekme mesafeleri ve benzeri nedenlerden dolayı imar mevzuatına göre yapı yapılması mümkün olmayan ya da yapılaşma şartlarının sağlanmasına rağmen bu durumlardan dolayı yapı izni verilemeyen imar parselleri; kendi aralarında anlaşmaları için ilgili idare tarafından parsel maliklerine yapılacak tebliğden itibaren 3 ay içerisinde, maliklerce anlaşma sağlanamaması halinde veya maliklerden birinin talebi üzerine idarece resen; tevhit ve gerektiğinde ifraz yapılmak suretiyle, imar planı, imar mevzuatı ve yapılaşmaya uygun hale getirilir.

Görüldüğü üzere yapışık arsa sahiplerinden birinin talebi üzerine ilgili idare, resen yani kendiliğinden şuyulu arsayı  ortak tapulu arsa haline getirebilir.

Uygulama nasıl olacak?

Öncelikle Belediye, yapışık arsa sahiplerine birer tebligat göndererek söz konusu arsayı ortak tapulu arsa haline getireceğini bildirebilir.

3 ay içinde, taraflardan herhangi bir ses çıkmazsa belediye kendiliğinden, bu arsayı ortak tapulu arsa haline getirebilir.

Bu uygulama belediyenin takdir yetkisindedir. 

İkinci yol ise; birbirleriyle anlaşamayan yapışık arsa sahiplerinden herhangi birinin, bir harita mühendisi ile anlaşarak tevhid dosyası hazırlatmasıdır.

Hazırlatılan tevhid dosyası belediye encümenine sunulur ve encümen kararı ile işlemler başlamış olur.

Tüm işlemler bittikten sonra YENİ BİR TAPU hazırlanır ve tüm hissedarlar tek tapu altında birleşmiş olur.

Daha sonra, eğer tekrar anlaşamazlarsa yine hissedarlardan herhangi biri ortaklığı giderme davası açabilir.

Sevgili Okurlarım,

Bu konuda pek çok vatandaşımızın mağdur olduğunu biliyorum.

Gerçekten yukarıda değindiğim gibi kanayan bir yara.

Ancak söz konusu yönetmelik ile biraz olsun işlemler kolaylaştırıldı.

Bu konuda aklınıza gelebilecek her türlü soruyu Gazetemiz aracılığı ile mail adresime gönderebilirsiniz.

Cevaplar da yine bu sayfalardan yayımlanır.