• 1922: Mustafa Kemal ATATÜRK’ün tüm Osmanlı Hanedanı için sürgün kararı çıkarmasının ardından son Osmanlı Padişahı Altıncı Mehmed Vahdettin, İstanbul’u terk etti. (Osmanlı Padişahı Altıncı Mehmed Vahdettin, İstanbul’u terk etti)

sultan_vahdettin-yenigün

  • 1930: Tek parti diktatörlüğü görünümünden kurtulmak için göstermelik olarak kurulmuş olan ikinci parti Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal’in direktifi ile kendini feshetti. (Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini feshetti)

  • 1972: Türkiye’de ilk kadın partisi olan Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi kuruldu. Feminizmi Türkiye’de yaygınlaştırmak amacı güden parti, bu yöndeki tüm girişimler gibi taban bulamadı ve seçimlere girme standartlarını dahi yakalayamadı. 12 Eylül Darbesi’nin ardından, diğer tüm partiler gibi kapatıldı. (Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi kuruldu)

türkiye ulusal kadınlar partisi yenigün gazetesi

  • 1989: Çekoslovakya’da Kadife Devrimi başladı; halk, mumlar ve anahtarlıklarla şehir meydanlarında toplandı. Kadife Devrim; 17 Kasım-29 Aralık 1989’da Çekoslovakya’da meydana gelen kansız bir devrim olup sonucunda, komünist yönetim düşürülmüştür. (Çekoslovakya’da Kadife Devrimi başladı)

  • 1993: Güney Afrika siyasi liderleri, ırk ayrımına son veren yeni anayasayı kabul ettiler. Medeniyetin beşiği gibi lanse ettirilen İngiltere ve İngiliz ırkı, tüm dünyanın gözü önünde 21’inci yüzyılın başına kadar sürdürdüğü ırkçılık vahşetini kağıt üzerinde de olsa sona erdirmişti. (Güney Afrika’da yeni anayasa)

  • 2013: İşgalci Rusların kuklası konumunda olan Dağıstan İçişleri’ne bağlı birlikler, Dağıstan’ın başkenti Mahaçkale’de 5 Müslümanı katletti. (Mahaçkale’de 5 Müslüman katledildi)

  • 2015: İşgal rejimi, 1948 Filistin İslami Hareketi’ni yasakladı ve Hareket’in 17 şubesi kapatıldı. Hareket’in Lideri Raid Salah “bu hukuksuz icraatlar kesinlikle kabul edilemez” açıklaması yaptı. (1948 Filistin İslami Hareketi’ni yasakladı)

  • 2016: Arakan’da Müslümanlara yönelik katliam, kıyım ve vahşet dolu barbarca saldırılarına devam askeri güçler ve budist çeteler, bir camiyi içindekilerle birlikte yaktı.  (Budist çeteler Arakan’da katliam yaptı)