Bugün son günlerde tarım sektöründe yaşanan bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

2023-2027 yıllarına yönelik yeni ortak tarım politikası reformu Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. Çiftçilerin geçim kaygısını en aza indirmek, insanlık için sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaların üretilmesini ve dünya ana dostu üretim tekniklerinin artmasını sağlamak başta olmak üzere oluşturulan reformların hedeflerini Avrupa Parlamentosu 9 ana başlıkta toplamış. Çiftçilere adil ve sürdürülebilir bir gelir sağlamak, rekabet gücünü arttırmak, besin zincirini dengeleyerek sağlamlaştırmak çiftçilerin değer zincirindeki yerini sağlamlaştırmak, iklim değişikliğine karşı gerekli eylemleri yapmak, çevreye duyarlı uygulamaları geliştirip uygulanmasını sağlamak, toprak yönetimini en iyi şekilde yapmak, biyolojik çeşitliliği ve tarım arazilerini korumak, tarıma genç nesli çekmek, kırsal alanda istihdamı arttırmak ve kırsal büyümeyi sağlamak, sağlıklı gıda üretimini sağlamak.

Tarım ve gıda artık devletler üstü bir duruma gelmiştir. Kısa orta ve uzun vadeli tarımsal politikalar belirlenerek adımlar atılması çok önemlidir. Adil ve güvenilir gıda; uygun koşullarda üretilerek herkese eşit koşullarda ulaştırılması ve bunlar yapılırken de dünya anaya duyarlı olarak hareket edilmesi gerekmektedir. Avrupa Parlamentosu ciddi bir şekilde bu işe kafa yorarak hem insanlık hem dünya için önemli kararlar almıştır. Bu kararlar tarım ve gıda ticareti ve ekonomisi açısından da önemlidir.

Dünyanın en verimli topraklarında yaşayan bizler de artık tarım ve gıda sektörünün farkına varmak zorundayız. Tarım ve gıdanın bir bilim olduğunu asla akıldan çıkarmadan, gelişmeleri en iyi şekilde kullanarak, çevreye duyarlı, doğaya saygılı, insanlara faydalı ve ekonomik olarak da kazancı arttıracak olan tarım ve gıda politikalarımızı belirlemek zorundayız. Kısa orta ve uzun vadeli politikalar iyi belirlenerek ve bunlar da kısa periyotlarda değiştirilmeden sağlam adımlar atmak zorundayız.

Son günlerde ülkemizdeki bazı gelişmelere de baktığımızda:

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde toplandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ye Maliye Bakanlığı Gıda Komitesinin açıklamasında, Ulusal Süt Konseyi’nin en kısa sürede çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirmesi konusunda mutabık kalındığı, ekmeklik buğdayda ve yemlik hububatta (arpa, mısır) üreticilerin ve vatandaşların fiyat dalgalanmalarına karşı korunması için, yeni hasat dönemine kadar TMO satışlarına uygun fiyatlardan devam edilmesinin kararının alındığını duyurdu.

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt referans fiyatını 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70 kuruşa çıkardı. Destek primini litre başına 20 kuruş olarak açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi, 385 bin tonluk ekmeklik buğday ithalatı ihalesi için teklifleri aldı. Teslimatların da 10-31 Ocak tarihleri arasında yapılması öngörülüyor. Un arzında da sorun yaşanmayacağı belirtildi.

Özellikle bazı bölgelerde tarımsal sulamada sıkıntılar yaşanacağı artık kesin. Tarımsal üretimin güçlü illerinden Aydın da bunların en önemlilerinden.

Kimyevi gübre ve zirai ilaç fiyatlarında ki artışlar hem üreticinin hem de son tüketicinin canını acıtıyor. Özellikle kimyevi gübre fiyatlarındaki ciddi artışlar önümüzdeki süreçte ciddi bir sorun oluşturacağa benziyor.

Buğday fiyatları pikler yapmaya devam ediyor.

Süt sektöründe tehlike çanları çok güçlü çalıyor.