Devlet garantisi olan tarım sigortasını çiftçilerin yaptırması, ürünlerini ya da hayvanlarını güvence altına almalarını ve yaşam koşullarından etkilenmemelerini sağlar. Olası herhangi bir ürün kaybının olması durumunda ya da hayvan telefinde sigorta tarafından zararlarınız karşılanabilir. Böylece mesleğiniz boyunca yaşayabileceğiniz olumsuz durumlara karşı garantinizi alabilirsiniz. Tarım sigortası nedir ve ne işe yarar merak ediyorsanız yazının devamını mutlaka okuyun!

Tarım sigortası ne işe yarar?

Tarım sigortasının aynı zamanda herhangi bir sigorta güvencesi bulunmayan kişileri de güvence altına aldığı bilinir. Ek 5 tarım sigortası ile bir sigorta güvencesi bulunmayan mevsimlik ya da gündelik çalışan işçiler de güvence altına alınabilir.

Nedir ve ne işe yarar sorusuna başka bir yanıt ise şu şekildedir: Tarım sigortası, çiftçilerin tarımsal emeklerini güvence altına almak amacı ile poliçe bazında teminatlar alan ve çiftçileri korumaya alan sigorta türüdür.

Üreticinin ve çiftçinin desteklenmesi, doğal afet veya iklimsel koşullardan alınabilecek zararın önlenmesi, en aza indirilmesi için devlet destekli tarım sigortası, Tarım Sigortaları Havuzu ( TARSİM ) tarafından yönetilmektedir.  

tarsim.gov.tr internet sitesi menüsünde 8 çeşit sigorta bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

  • Bitkisel Ürün Sigortası
  • Köy bazlı Kuraklık Verim Sigortası
  • Sera Sigortası
  • Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
  • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
  • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
  • Su Ürünleri Hayat Sigortası
  • Arıcılık Sigortası

Ayrıca sözü edilen bu her sigorta türü hakkında tarsim.gov.tr internet sitesi üzerinde genel şartların belirtildiği dokümanlar bulunur.

EK5 tarım sigortası nedir ? 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa 6111 sayılı torba kanun ile 01.03.2011 tarihinde eklenen EK5’ inci madde ile tarım ve orman işlerinde mevsimlik ya da gündelik olarak çalışan kişiler isteğe bağlı bir şekilde sigortalı olabilmektedirler. EK5 tarım sigortasının daha düşük primler ile emekli olabilme imkanı sağladığı da söylenir.

EK5 tarım sigortasından faydalanabilmek için herhangi bir işte çalışmıyor olmak ve tarım işlerinde de süreksiz çalışıyor olmak gerekir. Ayrıca çiftçilik ve aktif vergi kaydınızın da olmaması gerektiği bilinir.