Tarımda verim elde etmeyi artırmanın çeşitli yolları olsa da bu süreç oldukça önemli ve zor bir iştir. Üründen ürüne çeşitlilik gösteren verimlilik artıran yollar birçok unsuru içerisinde bulundurur. Ayrıca, tarımda verim elde etmeyi etkileyen faktörler birçok etmenden etkilenir.

Tarım sektöründe verimlilik; genel olarak toprak, sulama, ilaç, gübreleme, iş gücü, alet ve makine, tohum, iş gücü ve teknoloji kullanımı gibi parametrelere bağlıdır. Bu faktörlerin yanı sıra; bir kısmı kontrol edilemeyen ölçütler olan arazi mülkiyeti, sosyal yapı, Ar-Ge faaliyetleri, iklim durumu gibi unsurlar da vardır. 

Tarımda verim elde edilmesini artıran 5 yol

Tarımda verim elde etmeyi artıran yollar için izlenmesi gereken belli başlı adımlar vardır. Bunlardan bazıları;

  1. Yağışın az olduğu yerlerde ve kıraç alanlarda toprak nadas uygulamasında 1 yıl dinlenmeye bırakılmalıdır. Nadas uygulaması bir sene sonra üründen alınacak verimi artıracaktır. Toprağı sulama imkânı var ise bu seçenekler çoğalabilir. Aynı bitkilerin üst üste ekilmesi toprağın derinliğinde yer alan bitki besin maddelerinin kullanılmasını teşvik eder.
  2. Bitki atıklarının yakılması önlenmelidir çünkü hasat edilen ürünün artıklarının toprağa uygun şekilde ve zamanda çürüyerek karışması sağlanmalıdır. 
  3.  Erozyon tehdidine karşı tedbirler alınmalıdır. Bu önlemlere örnek olarak; buğday sap ve artıklarını arazide bırakmak olası bir rüzgâr erozyonuna karşı tedbirli olarak gösterilebilir. 
  4. Tarlada işlem trafiği mümkün oldukça azami seviyede olmalıdır. Toprağı devirerek işleyen alet ve makineler yerine yırtarak işleyen alet ve makinelerinin kullanılması gerekmektedir.
  5.  Gereğinden fazla kullanılan gübre, toprağın pH dengesinin değişmesine neden olabilir. Bunun sonucunda; gübre toprağı yakabilir ve zarar verebilir.

Bu adımları izleyerek tarımda verim elde etmek artırılabilir.

Tarımda verim artırmaya yönelik çalışmalar nelerdir2

Tarımda verimliliği etkileyen faktörler

Topraktan alınan verimi artıran yollarının yanı sıra toprağın veriminin etkileyen faktörler de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;

1.   Toprak ve Bakımı: Üzerinde sürekli olarak tarım faaliyeti yapılan toprağın; bakımının çeşitli şekillerde ve düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

2.   Sulama: Büyük bir bölümü yarı kurak ve kurak iklimin etkisinde olan ülkemizde sulama, topraktan alınan verimliliği etkileyen önemli faktörlerden biridir.

3.   Toprak Analizi: Toprak analizi yapılarak toprağın sahip olduğu mineraller bulunur. Bu tespit sayesinde; toprağın hangi bitki türüne elverişli olduğu saptanır ve bu sayede bilinçli şekilde tarım yapılabilir.