Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuk Komisyonu (TÜBAKKOM), Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilen İstanbul Sözleşmesi'nin feshine yönelik açılan davanın sonucuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

TBB’den tepki Bağımsız yargı yoksa bağımsız avukatlar var yenigün

TBB, “Bağımsız yargı yoksa, bağımsız avukatlar var. Ankara’da yargıçlar yoksa Türkiye’nin 81 ilinde ülkenin mağdur kadınlarını savunacak avukatlar var” sözleriyle tepkisini dile getirdi. 

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına karşı açılan iptal davalarına ilişkin olarak Danıştay 10. Dairesinin oy çokluğuyla vermiş olduğu ret kararı siyasallaşmış yargının demokratik hukuk devletine vurmuş olduğu en ağır darbelerden biridir. Zira artık ortada bir güçler ayrılığı rejimi değil, çoğulculuğu dışlayan, tekleştirici, otokratik güçler birliği rejimi hüküm sürmekte, bu karar da bunu ifşa etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Soylu'dan CHP’ye: Menemen, Menderes, Urla… Soylu'dan CHP’ye: Menemen, Menderes, Urla…

“ANAYASA AYAKLAR ALTINA ALINDI”

Açıklamada milli iradenin tek kişinin keyfiyetine bırakılmasının yaratacağı sakıncalar dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı; “Söz konusu karar, Türkiye'de kadın mücadelesinin en önemli dayanaklarından biri ve kadınların her türlü şiddete karşı koruma kalkanı olan İstanbul Sözleşmesini yürürlükten kaldırırken aynı zamanda Anayasayı da ayaklar altına almıştır.

Lakin bu karar Anayasamızın 90. ve 104. maddeleri yok sayılarak, yasama makamı olan TBMM tarafından onaylanarak uygun bulunmuş kanun hükmünde bir temel insan hakları sözleşmesinden Yürütmenin kararı ile çekilmenin önünün açılması demek olacaktır ki; bu, milletin iradesinin gaspı ile milli iradenin tek kişinin keyfiyetine teslim edilmesi demektir.

Yürütmeye tanınan bu yargı denetiminden yoksun, sınırsız takdir yetkisi, başta kadınlar olmak üzere tüm yurttaşların kişi hak ve özgürlüklerini, hukuk güvenliğini ortadan kaldırmaya yönelik ağır bir hak ihlalidir.”

“MAĞDUR KADINLARI SAVUNACAK AVUKATLAR VAR”


“TÜBAKKOM olarak her koşulda demokratik hukuk devletini savunmaya devam edeceğimizi, İstanbul Sözleşmesinden ve kadın hakları mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyor ve bir kez daha hatırlatıyoruz, ‘Ankara'da yargıçlar yoksa Türkiye'nin 81 ilinde ülkenin mağdur kadınlarını savunacak Avukatlar var.’”