28.10.2019, 07:42

Teknoloji ve kentimiz

Günümüzde teknoloji inanılmaz bir hızla gelişiyor. Bu gelişim, yeni fırsatlar sunarken bir taraftan da toplumları ve ekonomileri de değiştiriyor.

Günümüzde teknoloji inanılmaz bir hızla gelişiyor. Bu gelişim, yeni fırsatlar sunarken bir taraftan da toplumları ve ekonomileri de değiştiriyor. Teknolojinin üretim içindeki payı büyürken, iş gücü de bu değişimden olumsuz etkileniyor. Çünkü çalışan insanların yerini, bilgisayarlar almaya başladı. Teknolojinin getirdikleri sadece işgücü ile sınırlı kalmıyor. Buna paralel olarak yaşadığımız kent de payını alıyor. Teknolojik gelişmelerin kapsamlarının genişlemesi, kent yerleşimlerini veşehirleri de etkiliyor...
İnsanların yerleşim yerlerini etkileyebilecek yeniliklerin önceliğinde, iletişim, internet, otomasyon gibi teknolojiler yer alıyor. Bu alanlardaki mevcut ve muhtemel etkileri dikkate aldığımızda yaşadığımız kentler de “akıllı yerleşim alanları” haline dönüşmeye başladı...
Örneğin; beklediğimiz metronun kaç dakika sonra durağımızda olacağını, beklediğimiz otobüsün kaç durak sonra yanımızda olacağını görebiliyoruz...
İlerleyen zaman dilimlerinde kentsel hizmetlerin, altyapının ve ulaşım yollarının giderek daha fazla oranda internet bağlantılı olacağını öngörebiliriz. Teknoloji ile birlikte kentimizdeki binalar, yaşam alanları da nasibini alıyor…
Gelecek dönemde “akıllı yerleşim alanları” ile trafik düzenlemeleri de yeni teknolojilerin imkân verdiği zeminde gerçekleşecek…
Gelişmiş teknolojiler ile donanmış kentlere baktığımızda, otopark, aydınlatma ve çöp toplama gibi bazı yerel yönetim hizmetlerinin de “akıllı” hale döndüğünü görüyoruz...
Ülke ve kent yönetimleri, teknolojik gelişmeden yararlanarak hizmetlerini “eski dönemlerden” miras kalan yaklaşımdan uzaklaştığı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmişliğin ölçülerinden biri olarak da insanların yaşadıkları kentlerde genel anlamda yaşam kalitesinin yükselmesi ile ortaya çıkar. Şehirlerin gelişmişliği, çoğu zaman sosyal ve kültürel yaşama ilişkin projelerle anlaşılır. Biraz daha geniş olarak düşünmeye başladığımızda eğlence yerleri, müzeler, konser salonları, kültür merkezleri ve sergi mekânları eklenir…
Daha fazla katma değer üretebilen bir kent, hem “akıllı binaları” hem de orada yaşayan insanlar açısından daha zengin hale gelecektir. Ancak teknolojinin gelişmesine kendimizi çok fazla kaptırmayalım. Teknolojinin her türlü kolaylığından faydalanalım ama içinde kaybolmayalım..  
Şunu her zaman hatırlayalım; akılcı bir üretimin ve gelirin yükselmediği şehirlerde, teknoloji ile yaşam kalitesinin artması ancak bir “balon” şeklinde olur. İlerleyen zamanlarda yaşanacak kriz “toplu iğne etkisi” kadar bile olsa balonun patlamasına neden olur.
Haftaya buluşmak dileği ile...

Yorumlar