Toprak, bitki büyümesi için gereken tipik makro ve mikro besinleri içerir. Su topraktan geçerken bu besinleri de bitki köklerine götürür. Hidroponik yani topraksız tarım uygulamalarında amaç, bir su deposuna önceden karıştırılmış aynı besin maddelerini yüksek oksijen seviyeleri ile birlikte bitki köklerine verimli bir şekilde iletmektir.

Topraksız tarım uygulamalarının avantajları

  • Daha hızlı büyüme: Toprasız tarımda, optimize şekilde hazırlanmış bir beslenme planı; bitkinin daha fazla büyümesini destekler, daha fazla verimlilik sağlar.
  • Su ve besin kullanımında aşırı azalma: Döngüyü kapatan ve suyu sistem içinde geri dönüştüren hidroponik yöntemler, genellikle toprak bazlı yöntemlere göre %90 daha az su kullanır. Su ve besinlerin çoğu, geleneksel dış mekan ziraat uygulamalarında boşa harcanır çünkü suyun sadece küçük bir kısmı köklere ulaşır ve geri kalanı su kaynağına gider.
  • Her mevsim üretim: Seralar veya kapalı dikey çiftlik kullanan yetiştiriciler, dünyanın her yerinde yılın 365 günü en uygun yetiştirme koşullarını yaratabilir. Topraksız tarım genellikle bu şekilde uygulanır ve kontrollü bir ortamda büyümek, verimliliği artırır.
  • Yer avantajı: Üretim faaliyetleri, toprak verimliliğine bağımlı olmadığı için yetiştirme her yerde yapılabilir.

Topraksız tarım yöntemleri

Büyütme operasyonunun optimum şekilde özelleştirilmesine izin veren birkaç teknik vardır. Bu teknikleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Derin Su Kültürü (DWC): Basitçe, devridaim yapan suda yüzen bitkilerdir. Kökler, hasat edilene kadar yaklaşık 18 ile 54 cm’lik iyi oksijenli bir besin çözeltisi içinde süspanse edilir. Çok fazla kök desteği gerektirmedikleri için kısa boylu yapraklı yeşillikler ve otlar için mükemmeldir.
  • Besin Film Tekniği (NFT): Bu çok yönlü teknikte, drenaj amacıyla hafif bir açıyla kurulmuş ve köklere çok sığ bir su akışı sağlayan kanallar veya oluklar kullanır. Bir zamanlayıcı ile veya sürekli bir akışla yapılabilir.
  • Damlama Sistemi: Bir zamanlayıcı üzerindeki pompanın her bir tesisin tabanına ayrı ayrı yavaş bir çözelti beslemesi sağladığı basit bir tekniktir. Fazla çözelti ya rezervuara iade edilebilir ya da toplanmayabilir. Yüksek su tutma özelliğine sahip büyüyen ortamlarla iyi çalışır.