12.02.2021, 06:20

Üç aylar nedir, hangi ayları kapsar önem ve ehemmiyeti nedir?

Üç Aylar dediğimiz bu mübarek aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylara giren bir Müslüman, Mübarek aylara, üç ay sürecek Mübarek bir zaman tünelinin içine girmiş sayılır. Kuran ve Hadislere dayanarak bu aylara baktığımız da, Allah Teâla’nın mübarek kıldığı, kutsallığını ilan ettiği, Rahmet ve merhametinin sonsuz olarak salındığı bir üç aylık zaman dilimi içinde olduğumuzu anlarız Bu sebeple Müslümanlar Üç Ayları beklerler. Üç Aylara çok önem ve değer verirler. Çünkü C.Hak ve Peygamberimiz bu ayları Müslümanların hatalarından,günahlarından arınabilecekleri,Ters giden işlerini düzeltebilecekleri,Allah’a daha çok yaklaşabilecekleri ay olarak gösterirler. Tabi ki Müslüman kardeşlerimiz bu aydan yararlanma yolunu seçerek Allah Teâla’nın rızasını kazanama yoluna gireceklerdir.

Üç Aylara değer ve önem verme sadece bizim ülkemizde olan bir şey değildir. Bütün Dünya Müslümanlarında durum aynıdır. Üç Aylara giren Müslümanlar bu aylara saygı gösterirler. Camilere daha çok giderler. Cemaatle namaz kılmaya ağırlık verirler. Mevlitler okuturlar. Daha çok hayır yapmaya çalışırlar. İnsanlara karşı daha çok dikkatli olmaya ve kimseleri kırıp incitmemeye, daha çok sevap kazanacak yolları tercih etme gayreti içinde olurlar. Elbette ki C. Hak da o kullarına bu güzelim davranışların mükafatını,sevabını verecektir. C.Allah hepimizi o ilahi mükafatları hak eden kullarından eylesin.

ÜÇ AYLARIN MÜBAREKLİĞİ NEREDEN İLERİ GELİYOR, BU AYLARI MÜBAREK KILAN NELERDİR?

Yukarıda da değindiğimiz gibi, İslamiyet’teki bu Üç Aylar, çok kutsal sayılan önem ve ehemmiyeti büyük olan aylardır. O bakımdan Müslüman kardeşlerimize bu ayların öneminin ve ehemmiyetinin nereden ileri geldiğini anlatmakta fayda görüyoruz.

Üç Ayların önemli, değerli ve Mübarek aylar olmasının tabi ki bazı nedenleri vardır. Bunlardan birincisi, Peygamberimizin bu aylara çok değer vermesidir. İkincisi,bu aylarda C.Allah’ın af ve mağfiretinin, Rahmet ve Merhametinin sonsuz olmasıdır. Üç Ayların bu özellikleri yanı sıra,Müslümanların yaşamına giren beş kandilden dördünün de bu aylarda olması, bu ayların önem ve ehemmiyetini kat kat artırır.

Bilindiği gibi Regaip, Miraç, Beraat, Kadir ve Mevlit Kandili olmak üzere Müslümanların kutladığı beş kandil vardır. Mevlit Kandili dışındaki diğer 4 kandil, Üç Aylar içinde kutlanan kandillerdir. Regaip ve Miraç Kandilleri Recep Ayı içinde, Beraat Kandili Şaban Ayı içinde kutlanırken, Kadir gecesi kandili de Ramazan Ayı içinde kutlanmaktadır.Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu durum da, üç ayların değerini artıran nedenlerdendir.

Üç Ayların ilk ayı olan Recep Ayının bir diğer özelliği de Haram aylar olarak nitelendirilen hürmetli aylar olarak da isimlendirilen o dört aydan da birisi olmasıdır. Kuran-i Kerimde Tevbe Suresi 36 ve Bakara Suresi 217. Ayetlerinde de geçen haram Aylardan birisi olarak gösterilen Recep Ayı, bu yönü ile de mübarek aylardan sayılır. Haram aylar Kuran’a göre, savaş, kavga, kişinin kendisini ve çevresini üzmesi gibi kötülüklerin yasaklandığı, barışın,sevginin,dostluğun yaşatılmasının istendiği barış ve dostluk aylarıdır. Recep Ayının bu özelliği de hem Recep ayına hem de üç Aylara daha bir kutsallık getirir.

İslam Uleması,Üç Ayların bu özellikleri yanında, bu ayların üç aylar içinde olmasının da onlara bir değer kattığını kabul eder. Ayrıca Recep ve Şaban Aylarının İslam Dininin en şerefli, en kutsal ayı olarak kabul edilen Ramazan Ayının gelmekte olduğu müjdesini de vermelerinden dolayı, bu aylar daha bir mübarek aylar olarak görülür.

Özetlersek Recep Ayının, Haram Aylara girmesi, üç aylar içinde olması, Regaip Kandilini ve Miraç kandilini bünyesinde bulundurması ve Ramazan’ın gelmekte olduğu müjdesini vermesi dolayısı ile hem kendi mübarekliğini hem de Üç Ayların mübarekliğini artırır.

Üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı ise, bünyesinde Beraat Kandilini barındırması, Mübarek gösterilen üç ay içinde olması ve yine Ramazan Ayının gelmekte olduğunu müjdelemesi dolayısı ile Mübarek aylardan birisi olarak görülür.

Ayrıca yukarıda da dediğimiz gibi, Peygamberimiz de üç ayları mübarek aylar olarak göstermiştir. Bir hadisinde, “Racep Ayı Allah’ın, Şaban Ayı benim, Ramazan Ayı ise ümmetimin ayıdır” buyurması bu sebepledir.

Tekrar Özet olarak söylersek, Peygamberimizin bu ayları mübarek aylar olarak göstermesi,yukarıda saydığımız kutsal gün ve gecelerin bu aylar içinde olması, C.Allah’ın af ve mağfiretinin bu aylarda çok bol olması sebepleri ile Recep, Şaban ve Ramazan Ayları mübarek aylar olarak görülmüştür.

 

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Çok mübarek ve kutsal görülen bu Üç Aylardan Recep ve Şaban aylarında yapılması zorunlu olan bir ibadet yoktur. Bu konuda,yani zorunlu ibadet olması konusunda, Recep ve şaban ayları Ramazan Ayından biraz ayrılır. Çünkü Ramazan Ayının özelliği hiçbir ayla mukayese edilemeyecek kadar büyüktür. Bu mübarek ayın kendine has ibadetleri, duaları vardır. Sayılmakla bitirilemeyecek kadar da İslamiyet’le ilgili olayların zuhur ettiği bir aydır. Onun için Ramazan Ayını Recep ve Şaban aylarından daha farklı bir yere oturtmak gerekir diyorum. Bu sebeple Ramazan Ayını ayrı bir konumuzda Müstakilen ele alarak inceleyeceğiz.

Ramazan Ayını incelediğimizde göreceğiz ki, gerçekten Ramazan Ayı çok çok farklı olan ve yine pek çok kutsal özellikleri olan bir aydır. Biz şimdilik Recep ayı ile Şaban ayında yapılacaklar neler olabilir, ona bakalım.

RECEP VE ŞABAN AYLARINDA NE GİBİ İBADETLER YAPMAK GEREKİR?

Bu iki mübarek ayda ve özellikle de bu aylar içindeki kandiller de Allah’ın rahmet ve merhameti sonsuzdur. Her ne kadar bu aylara ve gecelere ait özel ve zorunlu olan bir ibadet şekli olmasa da, Müslüman kardeşlerimiz, peygamberimizin tavsiyelerine uyarak oruç tutar, namaz kılar ve duada bulunurlarsa elbette o makbul ibadetlerinin sevabına ulaşacaklardır. Peygamberimiz,Tabera’ninin rivayet ettiği bir Hadis’in de “Recep ayında tutulan orucun,bir gün bile olsa, Allah katında en makbul olan oruçlardan bir oruç olduğunu” bildirmiştir. Peygamberimizin recep Ayında tutulacak oruç ile ilgili bir tavsiyesi, “REcep Ayının bir başlangıcında, bir ortasın da bir de sonunda birer gün oruç tutulursa, Müslüman kişi bir ayı oruçlu geçirmiş sayılır” şeklindedir.Tabi ki tutulacak bu oruç,tamamen kişinin, Allah’ın rızasını kazanmaya yönelik, ecir ve sevabını artırıcı ibadettir. Peygamberimizin Hadisi bir tavsiye mahiyetindedir. Yani Recep ve Şaban Aylarında Allah’ın bir emri olarak, zorunlu yapılacak ibadet, tutulacak bir oruç yoktur. Bu mübarek ayların, gün ve gecelerinin değerlendirilmesi, elbette ki Müslüman kardeşlerimizin yararınadır. Değerlendirmek isteyen kardeşlerimiz Allah’ı sık sık anabilirler, Allah rızası için 2 rekat namaz kılabilirler. Kuran okuyabilirler. Tövbe istiğfarda bulunabilirler.

Bütün bunlar kadar önemli olan yapacakları bir şey de, İnsanlara karşı iyi davranmak, kimseleri incitip kırmamak gibi ayrı bir güzelliğin içinde olabilmeleridir. Davranış güzelliğini, konuşma güzelliğini, düşünüş güzelliğini kazanma yolunda bir gayret içinde olmaları da bir ibadettir. İslam Dininin esas amacı ahlakı güzelleştirmek olduğuna göre elbette ki bu güzellikleri kazanma gayret ve çalışmaları ibadetten sayılacaktır.

Yorumlar