Üzüm, dünya üzerinde kültürü yapılan en eski meyvelerden biri olarak bilinir ve diğer meyvelere kıyasla çok fazla türü olan bu meyvenin, yaklaşık 10.000’in üzerinde çeşidi olduğu düşünülmektedir. Bir bağ kurmak için seçeceğiniz çeşitlerde dikkat etmeniz gereken birkaç detay vardır. Üzümde verim almanızı sağlayacak bu detaylar şöyle sıralanabilir:

  • Seçtiğiniz çeşit bulunduğunuz yörenin iklim şartlarına uygun olmalı.
  • Yöre halkı tarafından sıkça tercih edilen bir çeşit olmalı.
  • Üretim sebebine uygun olmalı. (Şaraplık, sofralık, şıralık ya da kurutmalık.)
  • Her çeşidin budanmadan hasada kadar özel ve farklı ihtiyaçları vardır. Bağınızı verimli çeşitler ile doldurun.

Dönüm başına verimlilik için bu maddeleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Aksi halde, bağınızdan verim almanız mümkün değildir. Bu meyvenin çok sayıda çeşidi olduğu için yetiştirilen her bir  üzümde verimi artırmak özen ve ilgi ister. 

Üzümde verim düzeyini artırmanızı sağlayacak olan faktörler nelerdir?

Üzümde verim düzeyini artırmak için bitkinin ihtiyaçlarının doğru ve eksiksiz şekilde karşılanması gerekir. Verimliliği ve kaliteyi etkileyen faktörlerin başında ekolojik etkenler gelir. Bağı kuracağınız arazi, iklim ve toprak şartlarını karşılamalıdır. Tercih edeceğiniz bölgenin meteorolojik kayıtlarını incelemek size bu konu hakkında fikir verebilir. Aksi takdirde, yanlış bağ seçiminde üzümde verim düzeyini artırmanız imkansız olacaktır. 
Meyvenin veriminde etkin rol oynayan bir diğer iklim faktörü ise güneşlenmedir. Bol ışık, dönüm başına verimlilik bakımından hayati önem taşır. Bu sebeple, yetiştiricilik faaliyetleri sırasında çabuk ısınan ve çok güneş alan araziler tercih edilmelidir. Dönüm başına verimliliğin artması veya sabit tutulmasında iklim büyük bir rol oynar.
Üzümde verim düzeyini artırmak için arazi, dikim, gübre ve hasat vakti gibi detaylara dikkat edilmelidir. Doğru gübreleme, vaktinde hasat ve toprak ihtiyaçlarının karşılanması; hasattan aldığınız verimi artırmada en önemli faktörlerdir. Bunlara ek olarak doğru budama ve hasat sırasında asmalara zarar vermemek, bu aşamada oldukça önemlidir.
Dönüm başına verimliliği artırmak için asma fidanlarını ilkbaharda ya da sonbaharda dikmek size avantaj sunar. İklimi sert ve soğuk geçen bölgelerde ilkbahar dikimi, üzümde verimi artırmak için daha uygun olacaktır. İklimi daha ılıman geçen bölgelerde ise verimliliği artırmak için dikim işlemlerinizi sonbaharda gerçekleştirebilirsiniz.