Veri Koruma Görevlisi çeşitli kuruluşların ellerindeki verileri mevzuata uygun bir biçimde saklamalarına ve işlemelerine yardım eden kişidir. Veri Koruma Görevlisi mevzuatta Veri Sorumlusu olarak da geçmektedir. Bu konuda Veri Sorumlusu'na yol gösterecek mevzuatlar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR (Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği)’dir.  Kişisel veri kimliği belirli veya kimliği bu veriden yola çıkarak belirlenebilecek bir kişiye ait olan her türlü bilgiyi ifade eder.

Örneğin bir öğrencinin okul numarası bilgisi öğrencinin kimliğini açığa çıkartan kişisel bir veridir. Bu veriyi elinde bulunduran her türlü kuruluş korunmasına özen göstermek zorundadır. Veri Sorumlusu bu noktada kilit rol oynamaktadır.  Özel nitelikli veriler kişinin rızası olmadan işlenemez. Verilerin işlenmesi toplanmalarından silinmelerine kadar yapılan her türlü işlemi ifade eder. Özel nitelikli veriler ise kişinin ayrımcılığa uğramasına sebep olabilecek nitelikte verilerdir. Bunlar; din, dil, ırk, felsefi inanç veya mezhep gibi bilgilerden oluşur. Veri sorumlusu öncelikle bu verilerin açık rızayla verildiğinden emin olur. Tabii ki tek görevleri bu değildir, Veri Sorumlusu'nun görevleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Veri işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirler.
  • Veri kayıt sistemini yönetir.
  • Kişisel verilerin güvenliğini sağlar.
  • Veri Sorumluları Sicili ‘ne (VERBİS) kayıt işlemlerini yapar.
  • İşlenme şartları ortadan kalkan kişisel verileri siler veya anonimleştirir.

Veri Koruma Görevlisi eğitimi ve sertifikası

Mevzuat ancak lisans seviyesinde bir programdan mezun kişilerin veri koruma görevlisi olabileceği şartını getirmiştir. Bölüm farketmeksizin 4 yıllık bir lisans programını bitirmiş herkes Veri Koruma Görevlisi eğitimi alabilir. Eğitimi tamamlayarak sertifika alan herkes sınava girmeye hak kazanır. Veri Koruma Görevlisi sertifikası almak sınavda başarılı olmaya bağlıdır.

Bu sınava girebilmek için sınav tarihinden en fazla dört yıl öncesinden alınmış eğitime katılım belgesi veya halihazırda almış olduğunuz Veri Koruma Görevlisi sertifikası sunmanız gerekmektedir. Bütün adımları yerine getirirseniz veri koruma görevlisi olarak çalışmaya başlayabilirsiniz.  Ancak, aldığınız bu sertifikanın sadece dört yıl geçerli olduğunu unutmamalısınız. Dört yıllık sürenin sonunda artık veri sorumlusu olarak çalışamazsınız, yeniden sınava girmeniz gerekir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu sınava katılım için tekrar eğitim almak şart değildir. Süresi dolan sertifikanızı sunarak da sınava girebilmeniz mümkündür.