Dünya genelinde genç kuşaklar belirli koşullara göre kategorize edilir. Günümüz kategorisinde genç kuşaklar, X, Y ve Z kuşağı olarak ayrılır. Her kuşağın kendine göre farklı ortak noktaları vardır.  X kuşağı, 1965 ve 1980 yılları arasında doğmuşlardır. X kuşağı, otoriteye saygılı, itaatkâr, sadık, sabırlı, kurallara uyan, çalışkan bir kuşaktır. Sabırlı tavırlarıyla ve çalışkanlıklarıyla, yaptıkları işlerle yükselmeyi hedeflerler. İcatların bazılarına ve teknolojinin gelişimine tanıklık eden X kuşağı, bu gelişmelere ayak uydurmaya çalışmıştır.

X kuşağı ardından gelen Y kuşağı, 1980’li yılların başıyla 1990’lı yılların sonunu kapsayan yıllarda doğan kişilerdir. Ayrıca bu kuşak, “milenyum” kuşağı olarak da adlandırılır. Bu kuşak, özgürlüğüne düşkün, uyumsuz ve eleştiricidir. Çalıştıkları işlerde, yapılan işten çok, rahat harcama yapabilecekleri paralar kazanmayı hedeflerler. Yönetici olma ya da kendi işlerini kurma eğilimindedirler. Bireysel hareket etmeyi daha çok tercih ederler. Z kuşağı, 1990’lı yılların sonu ile 2010’lu yılların başı arasındaki yıllarda doğan kişilerdir. Teknoloji ve dijital dünya içine doğup, büyümeye devam eden kuşaktır. Risk almayı sevmezler ve korkusuzlardır. Z kuşağı, akıllı tablet, telefon ve bilgisayarlarla çok haşır neşirler. Çevrelerinde ve gündemde olan olayların bilincindeler.

Y ve Z Kuşağı Farkları

Y ve Z kuşağı birbirlerinden birçok konuda ayrılır. Bu iki kuşağın arasındaki farkları şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Y kuşağının genel yaklaşımı daha eleştireldir. Z kuşağının yaklaşımı daha anlayış üzerinedir.
  • Z kuşağı, Y kuşağına göre daha işbirlikçidir. Y kuşağı, katılımcıdır.
  • Y kuşağının etik değerleri vardır ve bunlara çok önem verir ama Z kuşağı, hayata karşı daha alaycıdır.
  • Z kuşağı, teknolojide çok iyidir ve bu konuda donanım kazanır, Y kuşağının da özgüvenini sağlayan entelektüel bilgi donanımı vardır. 
  • Y kuşağının sabırsız bir yapısı vardır ama Z kuşağı, bu konuda daha rahattır.
  • Z kuşağı, yeni gelişmelere oldukça açık ve uyumludur. Y kuşağı, değişimi sever ama dik başlı bir tavır sergiler.

Y ve Z kuşaklarının genel olarak farkları bu şekilde olsa da hırsları ve rahat yaşamak için para kazanma fikirleri benzer noktalarındandır. Kendi işlerini kurup ilerlemeyi her iki kuşak da hedefler. Y ve Z kuşağı ile X kuşağı arasındaki farklılıklar daha büyüktür. Geçmişten günümüze kuşaklar arasında çatışmalar hep var olmuştur. Özellikle günümüzde de X kuşağı ile Y ve Z kuşakları arasında çatışmalar sürer. Kuşaklar arası çatışma sadece X kuşağı ile değil Y ve Z kuşağının birbirleriyle de çatışmaları sürer. Her gelen yeni kuşak, hayata bakış açısını değişen dünyaya göre şekillendirir. Bu yüzdende de yeni gelen, eski ile uyum sağlayamadığında çatışır ve farklılıklarını ortaya koyar.