Oğlu için 10 yıl süreyle aylık 19 bin dolar yardım nafakası ile eğitim hayatı boyunca 80 bin dolar okul masrafı ödemeyi kabul eden kişi, 2018'de dava açarak bu hükümlerin ortadan kaldırılmasını veya uyarlanmasını istedi.

Yerel mahkeme bu başvuruyu reddetti. İstinaf Mahkemesi ise yerel mahkemenin hükmünü baba lehine değiştirerek, aylık 19 bin dolar olan nafakayı 20 bin liraya çevirdi.

Bu defa davalı taraf istinaf mahkemesi kararını Yargıtaya taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesi kararını bozdu. Kararda, dövizle ödenen nafakanın sözleşme tarihindeki kurun altına uyarlanamayacağı belirtildi.