Sütçü Sığır İşletmelerinde Sürü Yönetimi başlıklı kitabı hakkında bilgi aldığımız Tahir S. Yavuz, “Bu kitap benzersiz bir eser. Çünkü gerçek yaşamda ayrı ayrı işlenen birçok bilim dalı hayvan barınağı içerisinde ayrı ayrı değildir. Tümü bir aradadır. Sürü yönetimi kitabım da böyledir. Tüm bilim dallarını, özet olarak, bir tek kitapta bir araya getiren, sektöre büyük yararlar sağlayacağını umduğum bir yayındır. Kitabın ilk 121 sayfalık bölümü renkli fotoğraflar ile desteklenmiş kolay anlaşılır biçimde açıklamalarla doludur.

Ne üretirse üretsin, herhangi bir işletmede 2 önemli konu vardır. Üretimi arttırmak, kayıpları önlemek. Süt sığırcılığı yapan çiftliklerde de bu iki konuda gelişme sağlayabilmek, çiftliği sürdürülebilir, kârlı bir halde tutabilmek için sürü yönetiminin bilinmesi, uygulanması şarttır.

Kitabın ikinci bölümü ise Yenigün Gazetesi’nde sürü yönetimi konusuna değinen köşe yazılarından oluşmuştur. Bu vesileyle bilgi paylaşımlarımı okurlarıyla buluşturan Yenigün Gazetesi’ne teşekkürlerimi sunarım. Kısmetse sektöre yararlı olacak yayınlarım devam edecektir” dedi.