Bağkur maaşı  
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Bağkur maaşı  

20 Aralık 2017 - 09:46

Bağkur maaşı  

Sosyal Güvenlik Kurumun da  hangi kurumdan emekli olursanız olun aylığınızı aldığınız tarihte bir değişiklik olmaz. Aylığı hak ettiğiniz tarihi takip eden ay maaşınız  bağlanır. Emekli aylığını hak eden sigortalının vefatı halinde ise durum değişir. Eğer vefat eden kişi ölmeden emekli aylığına bağlandıysa geride kalan hak sahiplerine o kurumdan maaş ödenmeye devam edilir. Fakat emekli aylığı bağlanmadan vefat etmişse en son hangi Kuruma prim ödeniyorsa hak sahipleri o kurumdan emekli aylığı almaya başlar. Örneğin yıllarca eşinizin SSK (4a) kapsamında çalıştığını varsayalım.Son sigortalılığı ortak olduğu bir şirket veya kendi adına vergi kaydı oluşturacak bir işte iştigal olsun bu durumda geri de kalan hak sahiplerine emekli aylığı Bağ- Kur dan bağlanacaktır. Son sigortalılığı vefat eden sigortalının Bağkur ise  prim ve prime ilişkin borcu olup olmadığına göre aylık başlangıç tarihi değişmektedir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’un 35.maddesine göre  hak sahibine bağlanacak aylık,
a) Sigortalının ölüm tarihini,
b) Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıldığı tarihi,
Takip eden ay başından itibaren başlatılır. şeklinde açıklanmıştır. Hak sahibi ;
*Vefat eden Bağ-Kurlu ‘nun dul kalan eşi,
*5510 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında (a), (b) ve (c) bentleri haricinde Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almayan sigortalının çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmalarını veya Kurum Sağlık Kurulu kararıyla ile çalışma gücünün %60 oranında kaybeden malul olan yada evli olmayan evli olmakla beraber sonradan boşanan kız çocukları, 
*Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net gelirinden az olan diğer çocuklarından gelir ve aylık alma haricinde gelir veya aylık almayan ana ve babadan oluşmaktadır.
Hak sahiplerine bağlanacak olan aylıkların başlangıç tarihi ile ilgili Kurumun uygulamalarını içeren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 60. maddesinde açıklanmıştır. Kanun maddesiyle paralellik seyretmekle beraber ayrıca, 5510 sayılı Kanun’un 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen hizmetlerle birlikte Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanacağı durumlarda, Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen hizmetler, prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih  itibariyle geçerli sayılır ve aylık bu tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar hükmü getirilmiştir. Bu kanun ve genelgelerle Bağkur’lunun hak sahiplerine bağlanan aylıklarda 5.12.2017 de olumlu bir değişikliğe gidilmiştir. Bağkur’lunun geride kalan hak sahiplerine, aylık bağlanırken sigortalının ölüm tarihindeki kanun dikkate alınıyordu. Artık aylık talep edilen tarihteki kanun dikkate alınacaktır. Ölüm tarihinde yürürlükte olan kanun aylık hesabı ve aylık paylaştırma oranlarında dikkate alınacaktır.Yine 5.12.2017 tarihinden sonra  emeklilik başvurusunda prim borcu olmayan, emeklilik müracaatı öncesine ait süreler için asgari ücretin iki katı tutarına kadar prim borcu olduğu aylık bağlama işlemleri sırasında tespit edilenlerin aylık başlangıç tarihlerinde değişiklik yapılmaksızın aylıkları başvuru tarihini takip eden ay bağlanacaktır. Prim borcu ise bağlanan emekli aylığından kesilir hükmü eklenerek oluşan mağduriyetlerin önüne geçilmiştir.Bağ-Kur emekli aylıklarında mağduriyetleri ortadan kaldıracak bu tür uygulamaların prim günü ve emekli aylığı tutarlarında da iyileştirmeye gidilerek vatandaş lehine düzeltilmesi yerinde olacaktır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum