Eksik gün bildirimine dikkat
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Eksik gün bildirimine dikkat

10 Ocak 2018 - 10:14

Eksik gün bildirimine dikkat

Biliyorsunuz 2000 yılının  başlarından itibaren ay içinde otuz günden az sigortalı çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi  yapılıyor. Eksik çalışmanın ispatı   işyerlerinde ;
a)Ücretsiz izinli olduğunuzu gösteren izin belgesi,
b)Kısmı süreli çalışma yapıldığına dair iş sözleşmesi,
c)Puantaj ile çalışanlara imzalarını içeren puantaj cetveli,
d)Hastane veya işyeri doktorundan alınan rapor,
e)Grev, lokavt ,doğal afetlerde resmi makamlardan alınan belgeler ile  ispat ediliyor ve evrakların birer nüshası Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay gönderiliyordu. Bu belgeler EK-10 formu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmediğinde işverenden eksik sürelere ait ek aylık prim ve hizmet belgesi talep edilir ,işverene para cezası uygulanırdı.
1.7.2013 tarihinden itibaren on kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde EK-10 formu gönderilme zorunluluğu kaldırıldı.Evraklar yine temin edilip işveren tarafından saklanıyor , fakat Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmiyor.
5.12.2017 tarihinde ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yeni düzenlemeler yapıldı.Bu düzenlemelerden biri de on kişiden az işçi çalıştıran işverenlerin 1.01.2018 tarihinden itibaren ay içinde eksik gün ile çalışan işçiler için işveren  imzaları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna  EK-10 (eksik gün) formunu  tamamlayıcı evraklarla birlikte teslim etmek zorunda olmalarıdır.
 Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay EK-10 formunun işverenlerin ve işçinin imzası ile ay içinde eksik gün çalışan işçinin ne sebeple tam zamanlı çalışmadığının   form ve evrakla düzenlenerek  teslim edilmesi  gerekecektir. İşveren ve işçinin imzası birlikte olmadığında EK -10 eksik gün formu Sosyal Güvenlik Kurumunca kabul edilmeyecek iade edilecektir. Örneğin  disiplin cezası verilen çalışan için disiplin cezası tebliği imzalı olarak eklenecek , ücretsiz izin talebinde işçi işveren imzası ile ücretsiz izin belgesi eklenip EK-10 formu Sosyal Güvenlik Kurumuna  teslim edilecektir.
İşverenin on kişiden fazla sigortalı çalışanı olduğunda EK-10 formu  vermek zorunda olmasa da evrakları sonradan Sosyal Güvenlik Kurumunun talep etmesi halinde ibraz etmesi gerekeceğinden eksik gün ile çalışanlar için bu belgeleri saklamaları doğru olacaktır.
Eksik gün bildiriminin verilme sebebi daha çok çalışmama sebebinin belirlenmesi ve kayıt dışının önüne geçilmesidir. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sendikalar, Vakıflar, Bankalar ve Toplu İş Sözleşmesi yapılan işyerleri Aylık Hizmet ve Prim belgesinde eksik gün sebeplerini bildirmeleri yeterlidir.Ayrıca eksik gün bildirim formu vermelerine gerek yoktur.
Özellikle kısmı süreli çalışanlar ,puantaj usulü çalışanlar ,ücretsiz izinli olanlar ve hasta olup istirahat raporu alanlar için EK-10 formu düzenlenmese bile çalışan sayısına bakmaksızın evrakları düzenlenmeli ve saklanmalıdır.
İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu karşısında sonradan sıkıntıya düşmemesi için özellikle işe gelmeyen, istirahatli olan,doktora giden veya sözleşme gereği ay içinde sürekli eksik çalışan işçi için sözleşme ,rapor gibi belgeleri temin edip saklaması doğru olacaktır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum