Emekli aylığı alırken çalışırsan
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Emekli aylığı alırken çalışırsan

31 Ekim 2018 - 09:03

Emeklilik için gerekli olan prim günü, sigortalılık süresi ve yaşı tamamladığımızda emeklilik başvurusunda bulunuruz. Emeklilik başvurusunda Tahsis Talep ve Beyan Belgesi adı altında bir form doldururuz.Doldurduğumuz bu formu Sosyal Güvenlik Kurumunun internet üzerinde sitesinde formlar bölümünden elde edebiliriz.
Emeklilik için başvuru da doldurulan Tahsis Beyan Taahhüt formunda sigortalı aylık alırken sosyal ekonomik durumunda olan değişiklikleri bir ay içinde kuruma yazılı olarak bildireceğini taahhüt eder.Emekli olduktan sonra Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar emekli aylıklarını durdurmadan çalışamazlar.
Biliyorsunuz 5.12.2017 tarihinde 30261 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile emekli olanlar için yapmaları gereken bildirim konusunda 10.madde ile  ek bir madde geldi.  Buna göre;  “Malûllük, yaşlılık, ölüm aylığı veya ölüm geliri almakta iken, gelir veya aylıkları Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlaması nedeniyle kesilmesi gerektiği daha sonra tespit edilenler hakkında yersiz ödenen aylıkların tespitinde sadece çalışılan süreler esas alınarak Kanun’un 96. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılır. Bunlardan işten ayrılmış olanların malullük veya yaşlılık aylıkları, sigortalılığın sona erdiği tarihi istek tarihi kabul edilerek, bu tarih takip eden ödeme dönemi itibarıyla Kanun’un 27 veya 30. maddesine göre yeniden hesaplanarak bağlanır. Hak sahiplerinin aylıkları ise işten ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenmeye devam edilir.” Hükmü eklendi.
Böylece emekli olduktan sonra çalışmaya başlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapmadıklarında aldıkları emekli aylıklarını yersiz ödeme kapsamında değerlendirileceği kesinleşti.Sosyal Güvenlik Kurumu fazla ve yersiz ödediği her türlü geliri kurumun hatası ile ödendiyse geriye doğru beş yıl, sigortalı hatalı bilgi verdiyse geriye doğru on yıl isteme hakkını zaten 5510 sayılı kanunun 96.maddesi ile uyguluyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu 23.06.2017 tarihinde Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelikte yaptığı değişiklik ile  ‘’Ancak, sigortalılıklarının (b) bendinde belirtilen süre içerisinde bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma bildirilmesi halinde ya da Kurum tarafından yeni gelir veya aylık bağlanması durumunda ilgililer (b) ve (e) bentleri kapsamında kasıtlı kusurlu sayılmaz.” demiştir.
Böylece Sosyal Güvenlik Kurumuna bir ay içinde kamu idareleri,ilgili meslek kuruluşları ,vergi dairelerinin bildirimleri de sigortalı bildirim yapmış gibi değerlendirilecek ve kasıtlı kusurlu davranış olarak kabul edilmeyecektir.Örneğin,2006 yılından itibaren emekli aylığı almakta olan bir sigortalı 2008 ile 2015 arasında Tüm sigorta kollarına tabii çalıştığında eğer bu yersiz ödenen aylık yönetmelikten önce tespit edilmişse on yıl yönetmelik sonrası tespit edilirse geriye doğru beş yıl borç çıkarılacak 24 ay içinde ödenmesi halinde faizde alınmayacaktır.Sadece çalıştığı dönem için geriye doğru beş yıllık süre içerisine giren kısım faizsiz ve 24 ay içerisinde tahsil edilebilecektir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmaya başladığı için aylığı kesilenler 10.01.2013 tarihinde 6385 sayılı kanunla 5335 sayılı kanunun 30.maddesine eklenen fıkra ile emekli maaşları ayrı bir başvuruya gerek kalmadan çalışmayı durdukları tarihten itibaren eski emekli aylıkları yeniden bağlanır.İşten ayrıldıkları tarih itibariyle birikmiş maaş alırlar.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum