Emeklinin maaşı çalışırsa kesilir mi?
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Emeklinin maaşı çalışırsa kesilir mi?

19 Eylül 2018 - 09:33

Emeklilerin ülkemizde emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam etmesi genellikle ekonomik durumların çalışmadan yaşamak için uygun olmamasından kaynaklanır. Emeklilerin çalışma hayatına kamuda dönmesi emekli aylığını durdurur.

Emeklilerin Kamu da çalışması dışında Bağ- Kur’ lu olmayı gerektirecek faaliyetleri örneğin şirket ortaklığı veya işyeri açma emekli maaşının durmasına sebep olmaz.Mart 2016 yılına kadar Bağ- Kur kapsamında olan emeklilerden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulaması da artık kaldırıldı.

Emeklinin sigortalı çalışması durumunda ise Sosyal Güvenlik Destek Primi gündeme geliyor ki bir kısmı işveren bir kısmı emeklinin ödemesi ile gerçekleşiyor. Emekli aylığında bir kesinti olmuyor.

5535 sayılı Kanun’un 30. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

5535 sayılı Kanun’un 30. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların emekli aylıkları kesilmeden  kamuya ait ya da sermayesinin % 50’sinden fazlası kamuya ait olan ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılmaları ve görev yapmaları mümkün değildir. Bunların maaşları kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaları da mümkün değildir.

Sigorta,Bağ-Kur veya sandıklardan emekli olanların emekli aylıklarını durdurarak Kamuda 15 yıl çalışması halinde ikinci bir aylık bağlatmaları da mümkündür.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum