Engelli emekliliği 
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Engelli emekliliği 

29 Kasım 2017 - 09:44

Engelli emekliliği 


Toplam Türkiye nüfusunun en az %15 ‘ini engelli vatandaşlarımız oluşturuyor.Ülkemizde çalışma gücünü en az %40 kaybeden engelli statüsünde kabul ediliyor.Engellilik belgesi alanların engel derecesine göre kamusal alanda özellikle de vergide indirimleri söz konusu oluyor.
Engellilik raporları yetkili hastanelerce düzenleniyor ve Merkez sağlık Kurulunun onayı ile kesinleşiyor.Engelli raporunun Kamu Kurumlarında kabul görebilmesi için vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklarca  yetkili hastaneye yönlendirilmesi gerekir.Böylece Merkez Sağlık Kurulu’nca değerlendirme yapılır ve rapor tarihinden itibaren engellilik belgesinin oranı kadar gerekli haklardan yararlanılmaya başlanılır.Daha önce alınmış mevcut raporlarda Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilir.Eğer alınan raporlar arasında farklılık varsa yargı yoluyla engelli oranı belirlenir.Engelli belgesini alan sigortalı özellikle emeklilikte avantaj sağlamaktadır. Engelli emekli aylığından yararlanmak için yaş şartı aranmaz. Normal emeklilikte istenen prim ödeme gün sayısı da daha azdır.
Sigortalılık başlangıç tarihinize göre engelli emekliliğiniz için sadece prim günü ve sigortalılık sürenizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.Sigorta başlangıcınız 1.10.2008 öncesi ise vergi indirim belgesi alarak Sosyal Güvenlik Kurumuna emeklilik dilekçesi verebilirsiniz.Sigorta başlangıcınız 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1.10.2008 sonrasında ise engelli emekliliği için doğrudan Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz.Kanunların çıkış tarihine ve ilk defa sigortalı olduğunuz tarihe göre engelli emekliliği farklılık göstermektedir.
Engelli emekliliği 6.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı kanun ile 506 sayılı kanuna eklenen 60/C-b maddesi ile kademeli geçişe tabii tutulmuştur. Bu tarihten önce 3600 gün ve 15 yıl sigortalılık süresini dolduran ve en az %40 engeli olan herkes emekli olabiliyordu.Bu tarihten sonra sigortalılık başlangıcına göre prim günü ve sigortalılık süresi kademeye tabii tutularak artırılmıştır.5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile engelli emekliliğinde şartlarda yeniden değişiklik olmuştur.Bu kanundan önce Bağkur (4b) kapsamında çalışanları engelli emekliliğinden yararlandırmayan sistem artık bağkur kapsamında prim günlerini tamamlayan sigortalıları da şartları sağlıyorsa engelli emekliliğinden yararlandırmaktadır.
Bağkur(4b) Engelli Emekliliği
Ülkemiz de engelli emeklisi olarak aylık alan emeklilerimiz çalışmaya başladıklarında emekli aylıkları kesilmez. Bir çok kişide engelli emeklisi olursam emekli aylığım düşük olur kaygısı vardır. Emekli aylığının hesabı ülkemizde üç ayrı dönem için ayrı ayrı hesaplanır. Basit formülü ise güncellenmiş aylık ortalama kazanç ile gün sayısına göre hesap edilmesidir .Bu durumda gün sayısı ve kazanç düşük olduğundan emekli aylığı da düşük olur kaygısı doğru gibi gelebilir. Fakat engelli emekli aylığı hesaplanırken sigortalının en az 5400 günü varmış gibi aylık bağlama oranı alınır. Bu nedenle engelli emekli aylığı düşük olmaz. Malulen emeklilik ile engelli emekliliğinde çok karıştırılmaktadır.Malulen emeklilik ile emekli olan kişi çalışmaya başladığında emekli aylığı kesilir.Hem çalışıp hem emekli aylığı alamaz.Ayrıca malulen emeklilik tek bir rahatsızlık üzerinden oranı verir ve en az %60 çalışma gücü kaybı arar.Malulen emeklilikte  ilk sigortalı olduktan sonra sağlığınızı kaybetmiş olmanıza da bakıldığı için daha zor olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Hayata bakışımız engelsiz olsun , gerisi teferruat, sağlıkla kalın

YORUMLAR

  • 0 Yorum