Ev hizmetlerinde çalışanlar
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Ev hizmetlerinde çalışanlar

24 Ekim 2018 - 07:24

Sosyal Güvenlik sisteminde kimlerin sigortalı olacağı 5510 sayılı kanunun 4. ve 6.maddelerinde düzenlenmiştir. Ev hizmetlerinde temizlik,çocuk bakımı ve yemek yapmak için evlerimizde çalışanların sigortalı olarak kabul edilmemiştir. Sonrasında 10.09.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı kanun ile 5510 sayılı kanuna ek 9.madde eklenmiş  ev hizmetlerin de çalışanların sigortalılığı düzenlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Ev Hizmetlerinde çalışanlar için tebliğ çıkarılmıştır.

Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar 5510 sayılı Kanun’un Ek-9. maddesine göre sadece iş kazası ve meslek hastalığı bakımından sigortalı sayılmaktadır.

Ev hizmetlerinde on günden az çalışanlar için   işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ile işten ayrılış bildirgesi gibi belgeler düzenlenmez.Bu şekilde çalışanlar için ikametgaha en yakın Sosyal Güvenlik Merkezleri veya e-devlet üzerinden başvuru da bulunulabilir.On günden az çalışanlar için sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi yatmaktadır.İsterlerse çalıştıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar beyan edilen kazanç üzerinden ayrıca %32 prim ödeyerek emekliliklerine bu primleri saydırabilmektedirler.Ev hizmetlerinde on günden az süreyle çalışanlar hakkında analık ve hastalık hükümleri uygulanmamaktadır.Sağlık primi de yatmadığı için bakmakla yükümlü statüsünde iseler sağlıktan yararlanırlar , değilse  ek prim öderler.

Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on gün ve daha fazla olan sigortalılar 4/a statüsünde değerlendirilmektedir.Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve daha fazla çalıştırılacaklara İlişkin bildirge  ile başvuru yapılmaktadır. Söz konusu bildirgenin ev işlerinde çalışanların işverenleri tarafından sigortalının çalışmaya başladığı ayın sonuna kadar ikamet edilen yerdeki SGK İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

 Bildirge de beyan edilen gün ve kazanç üzerinden tahakkuk edecek sigorta primleri takip eden ay sonuna kadar işverence ödenmelidir .Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar eksik kalan günlerini 4a statüsünde isteğe bağlı olarak veya 5510 sayılı Kanun’un 4a bendi kapsamında borçlanarak 30 güne tamamlayabilirler.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışanlar 5510 sayılı Kanun’un 60. maddesinin (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayıldığından sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için son bir yıl içinde en az 30 gün genel sağlık sigortası prim ödenmiş olması yeterlidir. Ay içinde 10 gün ve daha fazla ancak 30 günden az çalışılması durumunda 30 günden eksik kalan genel sağlık sigortası primleri yapılacak gelir tespitine göre sigortalılar tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Ev hizmetlerinde çalışanlar için verilmesi gereken bildirgenin çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar düzenlenerek SGK’ya verilmemesi halinde asgari ücret tutarında, ayrıca Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirgenin yasal süresi dışında verilmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, başka çalışan olmaması halinde asgari ücretin beşte biri, çalışanına ilave bir çalışan ise geçen her bir ay için asgari ücretin sekizde biri oranında geçen her bir ay için idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak söz konusu tespitin mahkeme kararı veya denetmen  memurlarca tespit edilmesi halinde ise işverene geçen her bir ay için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

Ev Hizmetlerinde çalışanların sigortalı gösterilmesi ve bu konuda yükümlülüklerin yerine getirilmesi en doğrusu olacaktır. Aksi takdirde davalar ve şikayetler gün geçtikçe artacaktır.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum