Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) son değişiklikler
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) son değişiklikler

15 Şubat 2017 - 10:07

Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) son değişiklikler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60.maddesi ile Türkiye ‘de ikamet eden Sosyal Güvenlik çatısı içinde olmayan veya bakmakla yükümlü tanımı içinde bulunmayan herkes 1.1.2012 den itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası'na tabiidir.

1.1.2012'den itibaren çalışmayan, bakmakla yükümlü olan kişilerden sayılmayan herkes gelir testi yaptırmak zorundaydı. Gelir testi yaptırmayan kişinin her ay borcu birikiyordu. Gelir testi yaptıran ve hane halkı içinde kişi başı geliri asgari ücretin 1/3'ünden düşük olan kişiler hariç herkes gelir durumuna göre en az 71 TL prim ödüyordu.

GELİR TESTİNİ KİMLER YAPTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR?

*Sigortalı olarak çalışanlar,

*Sigortalının bakmakla yükümlü kişi statüsünde olanlar,

*İşsizlik maaşı alanlar,

*İşbaşı eğitim programına katılan ve işbaşı eğitim programına katılanın bakmakla yükümlü olduğu kişiler gelir testini yaptırmak zorunda değildir.

KİMLER BAKMAKLA YÜKÜMLÜ SIFATI TAŞIR?

Kadın erkek farkı olmaksızın eşlerden birinin çalışması halinde diğeri Genel Sağlık Sigortası'nda bakmakla yükümlü sıfatında olur.

Çocuklardan lise eğitimi süresi boyunca 18 yaşına kadar, mesleki eğitim, çıraklık eğitimi boyunca 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşına kadar, malul çocuklar yaş şartı aranmadan ömür boyu bakmakla yükümlü sıfatını taşır.

Sigortalının geçimin sağladığı anne ve babası da bakmakla yükümlü sıfatında değerlenir ve sigortalının sağlık priminden faydalanır.

GELİR TESTİ BAŞVURUSU VE KRİTERLER

Gelir testi başvurusu bulunduğunuz yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapılır. Gelir testinde hanede ikamet eden herkesin gelirleri toplanır. Toplam gelir hanede ikamet eden kişi sayısına bölünür. Böylece hanenin kişi başına düşen geliri tespit edilmiş olur. 2017 yılında kişi başına düşen gelir 592 TL altındaysa Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından ödenir. 2017 yılında aylık kişi başına düşen gelir 592 TL ile 1777 TL arasındaysa 213 TL Genel Sağlık Sigortası Primi ödenecekti. Yine 2017 de 1777 TL üstünde kişi başına düşen gelir olursa 426 TL Genel Sağlık sigortası primi ödenecekti.Gelir testi yaptırmayana 2017 yılı boyunca her ay 213 TL borç yazılacaktı.

YENİ KANUN TASARISI İLE NE DEĞİŞTİ?

Şu anda hazırlanan tasarı halindeki kanun olduğu gibi yasallaşırsa daha önce biriken GSS borçlarının gecikme zamları ve cezaları silinecektir. Yine bu haliyle tasarı geçerse herkesin ödeyeceği prim tutarı asgari ücretin brüt tutarının %3'ü olacaktır. Bugünün rakamı ile

1.777TL X %3=53 TL olacaktır. Böylece bugüne kadar prim borcunu taksitlendiren fakat ödeyemeyen herkesin prim borç tutarları da aylık 53 TL üzerinden hesaplanacaktır. Herkes için tek bir rakam üzerinden sabitlenecek böylece gelir testi yaptırma zorunluluğu da ortadan kalkacaktır. Bugüne kadar ödemeyen veya taksitlendirip ödeyenler yeni prim tutarları Resmi Gazete'de yayınlanıncaya kadar Genel Sağlık Sigortası primlerini ödemesinler. Bugüne kadar biriken gecikme cezaları ve gecikme zamları da silinecektir. Güncellenen borç tutarlarının da 12 ay vade ile ödenmesi sağlanacaktır.

Sağlık harcamalarının sosyal devlet anlayışı ile özellikle emeklilere ve çocuklarımıza hiç katkı payı alınmadan ücretsiz olarak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sağlıkta özelleşme oldukça tehlikeli ve suiistimale açıktır.

Sevgi ve saygılarımla...


YORUMLAR

  • 0 Yorum