Hastayım rapor paramı alamadım
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Hastayım rapor paramı alamadım

24 Kasım 2017 - 09:19

Tüm çalışanların çalışmadığı raporlu olduğu dönemlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren tarafından bildirim yapılması zorunludur. İşveren rapor alan işe gelmeyen çalışanını o gün için veya raporlu olduğu sürelerde hiçbir şekilde çalışıyor olarak gösteremez. Çalışıyor olarak gösterir raporlu olduğu dönemi sistemden onaylamazsa   SGK  tespit ederse asgari ücretin brüt rakamının yarısını idari para cezası olarak öderler. Sigortalı çalışanın raporunun bitim tarihini izleyen ayın 23 üne kadar işveren Sosyal Güvenlik Kurumunun e bildirge sisteminden onaylaması gerekir. Bu süreyi geçirmeniz halinde yine de bildirim yapılmalıdır. Geç bildirim yapıldığında brüt asgari ücretin 1/10 unu ceza olarak ödersiniz.

Çalışanın rapor alıp işverene bilgi vermemesi durumunda da işveren fark etmezse ceza ile karşı karşıya kalır. Bu konuda özellikle büyük firmalarda başta yöneticiler olmak üzere muhasebe ve insan kaynakları departmanları birlikte çalışmalıdır. Rapor parası Sosyal Güvenlik Kurumunda geçici iş göremezlik ödeneği olarak geçer.Bunun açılımı şudur sağlık kurumlarından rapor almanız durumunda ücretinizi işveren ödemez ve raporlu olduğunuz sürelerde ücretinizi işveren yerine Sosyal Güvenlik Kurumu öder.Bu aslında raporlu olduğunuz dönem için gelir kaybınız olmaması için bir güvence niteliğindedir.5510 sayılı kanunla geçici iş göremezlik geliri üç ana başlıkta düzenlemiştir.Bunları sıralayacak olursak;

a)Kadın sigortalılar doğum yapması halinde doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta geçici iş göremezlik gelirine hak kazanır. Çoğul hamileliklerde bu süre doğumdan önce 10 hafta olarak uygulanır.Doğum yapan kadının rapor tarihinden önceki bir yıl içinde en az 90 gün aralıksız SSK primi ödenmiş olması gerekir.

b)Hastalık durumunda rapor alınırsa rapor tarihinden önce bir yıl içinde 90 gün ödenmiş prim varsa yine geçici iş göremezlik geliri ödenir.

c)İş kazası veya meslek hastalığında geçici iş göremezlik hakkı vardır.Geriye dönük 90 gün ödenmiş prim şartı aranmaz. 

Sosyal Güvenlik Kurumu alınan raporun ilk iki günü için geçici iş göremezlik geliri ödemez.Raporun 3.gününden ödemeye başlar.Bu nedenle iki gün rapor alan sigortalı geçici iş göremezlik geliri Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edemez.Sadece iş kazasında bu şart uygulanmaz ilk günden itibaren geçici iş göremezlik geliri ödenir.İş göremezlik geliri; iş kazası veya doğumun olduğu tarihten önceki on iki ayın son üç ayı içinde ödenen prime esas kazançlar toplamının bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük kazanç bulunulur.

Bu durum meslek hastalığı ve hastalık halinde ise  iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın son üç ayı içinde ödenen prime esas kazançlar toplamının bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi ile bulunan tutar günlük kazanç olarak bulunulur.Meslek hastalığı son işinden ayrıldıktan bir yıl sonra ortaya çıkarsa günlük kazanç son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak hesaplanır.Geçici iş göremezlik geliri yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı ,ayakta tedavilerde ise günlük kazancın 2/3 ü oranında Ziraat Bankası aracılığı ile ödenir.Ne hasta olalım ne de rapor parası alalım.Allah elden ayaktan düşmeden kimseye muhtaç olmadan yaşanacak bir ömür nasip etsin.Olmaya  devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyelim ve sağlık müsaade ettikçe çalışalım.

Sağlıcakla Kalın

YORUMLAR

  • 0 Yorum