İşçinin fazla mesai talebi
DİLEK ETE

DİLEK ETE

İşçinin fazla mesai talebi

07 Kasım 2018 - 08:37


Hiç değişmeyen şey değişimdir. Durağanlık hayatın hiçbir aşamasında yok. Çalışma hayatında da yok.Eskiden talep etmeyen bilmeyen gerek görmeyen herkes artık haklarını bir şekilde öğrenip arıyor. Hala aramayan bilmeyen yok mu ? Elbette var. Fakat eskiden işçinin sesi çıkmazdı. Hakların peşine düşmezdi. Şimdi artık durum öyle değil.İşçiler de haklarını arıyorlar.

Son dönemler de özellikle eksik yatan sigorta primleri veya fazla mesai ücretlerini alamadıkları için istifa eden işçilerin soruları sorunları ile karşılaşıyorum.Fazla mesai ödenmediği için çalışan istifa ederse haklarını alabilir mi? kısaca değinelim.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre ücret,fazla mesai,prim , jestiyon adı altında ödenen her türlü işçi alacağı işçinin banka hesabına yatırılır.İşçi alacağı olan fazla mesai işçinin saatlik ücretinin %50 fazlasıdır.Fazla mesai yaptığı halde ücretinin ödenmediğini iddia eden işçi bunu gerekçe göstererek haklı nedenle iş akdini fesih edebilir.Fazla mesai ücretini alamadığı için iş akdini fesheden işçi 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.Arabuluculuk görüşmelerinde karşılıklı anlaşamazlarsa tüm alacakları için son arabuluculuk  tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açması gerekir.Fazla mesai hafta da 45 saati aşan çalışmadır.İşçi fazla mesai yapmak istemediğini yazılı olarak işverene bildirmediği müddetçe işyerinde fazla mesailere katılması gerekir.Fazla mesai ücreti işçinin diğer alacakları gibi bordoda gösterilerek işçinin banka hesabına ücretle birlikte yatırılır.İşverenin ücret bordrosunda ve ücret hesap pusulasında fazla mesai sürelerini ve ücretlerini göstermesi zorunludur.Fazla mesai işçi işveren arasında sorun olduğunda tanık beyanları,bordroların işçi tarafından imzalanmış olması,bordrolarda fazla mesai sütununun bulunmuş olması,işin mahiyeti ve yoğunluğu gibi unsurlar ispat açısından önem arz eder.İşçi imzaladığı ve fazla mesainin göründüğü bordro ayları için sonradan fazla mesai talep edemez.Bunun için işçinin elinde yazılı bir belge olması gerekir.Ben geçmişte falan tarihte 2 saat değil üç saat fazla mesai yaptım demesi için elinde yazılı belge veya bordo üzerinde itirazi kayıt olan bir imza olması gerekir.İşçi fazla mesailerin eksik veya hiç ödenmediğini iddia ediyorsa bunu ispatlaması gerekir.Bordroların üzerinde görünen fazla çalışma alacağının işçi tarafından imzalanması ile bu dönem için fazla mesai ödenmiş kabul edilir.

Her ne kadar İş Kanunun da işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri ve sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçi iş sözleşmesini haklı nedenle fesh edebilir.Fazla mesai de ücret alacaklarından olduğu için fazla mesaisini eksik aldığını veya hiç ödenmediğini iddia ederek iş sözleşmesini haklı nedenle fesh edip işçi alacaklarını talep edebilir.Bu durumda işçi bunu ispat etmek zorundadır.Bordo sahte değilse ,işçinin imzaları varsa bu durumda tanık beyanları tek başına yeterli olmayacaktır.Mutlaka evraklarla ispatı gerekir.

Fazla mesai ücretinin hesabı da fazla mesainin yapıldığı tarihteki günlük saat ücreti dikkate alınarak hesaplanır.Bu nedenle çoğu çalışan geçmiş fazla mesai alacaklarını son ücret üzerinden hesaplayıp beklentiyi yüksek tutmaktadır. İspatı zor ve meşakkatli olan fazla mesai ücret talebi tek başına haklı nedenle fesih için bana göre yeterli değildir.Mutlaka işverenin başka bir kusuru veya işçinin başka  alacağı varsa birlikte talep edilip hukuki sürece gidilmelidir.İşçi işveren barışının sürekli olması esas dileğimiz olmalıdır.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum