İşsizlik parası nasıl alınır
DİLEK ETE

DİLEK ETE

İşsizlik parası nasıl alınır

14 Kasım 2018 - 09:04

İşsizlik insanların istek ve iradeleri dışında işini kaybetmeleridir. Sosyal Güvenliğin asgari normları sözleşmesinde yer alan dokuz sosyal güvenlik riskinden biri de işsizliktir.

İşsizlik sigortası bir işyerinde çalışırken ,çalışma istek ,yetenek ve sağlık yeterliliğine sahip olmasına rağmen , herhangi bir kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara ödenen yardımdır. Kısaca işçinin uğradığı  gelir kaybını belirli sürede karşılamak için sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortayı ifade eder.

İşsizlik Sigortasının uygulaması ülkemiz de İŞKUR ‘un görevidir.İşsizlik sigortası işçi ,işveren devlet tarafından ödenen primlerle finanse edilir. İşsizlik sigortası primi işçinin kazancına göre %4 olarak kesilir.Bunun %2 si işverenden ,%1 işçiden ,%1 de devletten kesilir.İşsizlik sigortası primi sosyal güvenlik kurumu tarafından toplanır ve takip eden ayın 15.günü İŞKUR’a aktarılır.

İşsizlik Sigortası;

*İşçi sendikaları ve konfederasyonların başkanları ve yönetim kurulu üyelerine,

*Tüm sanatçılar ve güzel sanatlar ile uğraşanlara,

*Yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdiyle çalışanlara,

*2.07.1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi mallarının Korunması Hakkında Kanun ‘a göre çalıştırılanlara,

*Mili Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlara,

*5510 sayılı kanuna göre 4a statüsünde işçi olarak çalıştırılanlara,

*Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum yararına Çalışma Programlarından yararlananlara,

*5510 sayılı kanuna göre EK 6.maddesine göre taksi,dolmuş sürücüsü olarak isteğe bağlı primi işsizlik sigortası ile birlikte ödeyenlere,

*Kısmi süreli olarak çalışanlardan işsizlik sigortası primi ödeyenlere,  gerekli şartları sağlıyorlarsa ödenir.

 Devlet memurları yani 4c kapsamında sigortalı olanlar ve Bağ- Kur 4b kapsamında prim ödeyenler işsizlik sigortasından faydalanamazlar.

Adına işsizlik sigortası primi yatan sigortalı iş akdinin son bulmasından önce son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemişse ve son 120 gün kesintisiz işsizlik sigortası primi yatmışsa işsizlik sigortasından işsizlik parası alır.İş akdinin işveren tarafından son verilmesi, Sosyal Güvenlik kurumundan başkaca bir gelir almamış olması da başka bir şarttır.Kendi isteği ile ayrılan işsizlik parası alamaz.

İşsizlik parası işçinin son dört ay içinde ödenen prime esas kazanç tutarının günlük ortalamasının %40 dır . Örneğin 4000 Lira brüt kazanç üzerinden primi yatan sigortalı 1590 lira işsizlik ücreti alır.İşsizlik ücreti asgari brüt ücretin %80 ini geçemez.

İşsizlik sigortası son üç yıl içinde 600 gün prim ödenmişse 6 ay ,900 gün prim ödenmişse 8 ay ve 1080 gün prim ödenmişse 10 ay boyunca çalışmazsa sigortalıya ödenir.

İşsizliğin ülkemizde her geçen gün arttığı şu dönemde işten çıkarıldıktan sonra iş ve işçi bulma kurumuna en geç bir ay içinde başvuru yapmak gerektiğini de hatırlatalım.

YORUMLAR

  • 0 Yorum