İsteğe bağlı sigortalılık
DİLEK ETE

DİLEK ETE

İsteğe bağlı sigortalılık

29 Ağustos 2018 - 09:35

 

Geçmiş de çalışmanız olsa da olmasa da prim yatırarak  emekli olabilirsiniz. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek ,uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına prim yatırmış olursunuz. Bu sizin hem emekli olmanız için gerekli olan gün şartının birikmesini  sağlar hem de sağlıktan yararlanırsınız.

5510 sayılı Kanun ‘un 50.maddesi isteğe bağlı sigortalılık şartlarını düzenlemiştir. Buna göre isteğe bağlı sigortalı olabilmek için gereken şartları kısaca sıralayalım.

*Türkiye ‘de ikamet etmek ,

*Türkiye ‘de ikamet ederken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalışmaya giden ama tam gün çalışmayan eksik süre ile çalışmak,

*Kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almıyor olmak,

*18 yaşını doldurmuş olmak,

5510 sayılı Kanun’un 5.maddesinde ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk İşçileri ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden dolayı yurt dışından da ülkemizde isteğe bağlı sigortaya devam etme hakkı olanlar için Türkiye ‘de ikamet şartı aranmamaktadır.

Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında imzalanan ikili sözleşmelerde çıkacak uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınmaktadır.Fransa,İngiltere,İsveç ve İsviçre’de bulunanlar ile bu ülkelerde sigortalı olanlardan Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigortalı olma imkanı bulunmaktadır.

5510 sayılı kanun gereği 4a (SSK )kapsamında çalışanlar ay içinde 30 günden az süreler için isteğe bağlı prim ödeyerek eksik günlerini otuz güne tamamlayabilirler.

İsteğe bağlı prim ödemesini sürekli iş göremezlik geliri alanlar , dul veya yetim maaşı alanlar , başka ülke de sigortalı olmayan aylık almayanlar 18 yaşından büyük olmaları şartıyla yapabilirler.

İsteğe bağlı sigorta primi ödemek üzere başvuruyu ikametgahınıza en yakın Sosyal Güvenlik Kurumuna ,eğer Emekli Sandığında isteğe bağlı prim ödemesi yapacaksanız Ankara Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına başvurmanız gerekiyor.

Cezaevinde tutuklu olanların isteğe bağlı prim ödemesi için başvuruları mahkemece tayin edilecek vasileri tarafından yapılacaktır.Yabancı uyruklu olup isteğe bağlı prim ödemesi yapmak isteyenlerde Türkiye ‘de yerleşik olduklarını belgelemeleri gerekiyor.

5510 sayılı kanundan sonra 4b(Bağ-Kur ) kapsamında zorunlu sigortalılıkları sona erenlerden isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunmadan prim ödemeye devam edenlerin daha sonra isteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunmaları halinde 4b statüsünün sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri sağlanacaktır.

İsteğe bağlı sigortalılık adı üstünde isteseniz ödeyeceğiniz bir primdir.Ödemediğinizde 12  ayın sonunda silinir. İsteğe bağlı ödeme yapmak istediğinizde Sosyal Güvenlik Kurumuna tekrar başvuru yapmanız beklenir.Zorunlu sigorta kapsamında 4a,4b,4c statülerinde çalışmaya başlayanların isteğe bağlı sigortalılıkları sona erer.

5510 sayılı Kanun gereği 1.10.2008 sonrası ödenen isteğe bağlı primler 4b (Bağ-Kur)  kapsamında değerlendirilir. Aynı kanunun 4a (SSK ) statüsünde çalışanların eksik günlerinden dolayı yaptıkları isteğe bağlı prim ödemesi ise 4a (SSK ) kapsamında değerlendirilir.

5510 sayılı Kanun ‘un geçici 16.maddesinde 1.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan düzenlemeyle 193 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlardan bu ürünleri, pazar takibi suretiyle satılması ile ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satanlardan herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıklarını vergi dairelerinden alacakları yazılar ile tespit ettiren kadınlar  isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyeceklerdir. 5510 sayılı Kanun’un 82. maddesine göre belirlenen ve 2008 yılında prime esas günlük kazanç alt sınırının 15 katından başlamak ve her yıl birer puan artırmak suretiyle ödeyebileceklerdir. Bu oran 2023 ve sonraki yıllarda 30 olarak sabit kalacaktır. İsteğe bağlı sigortayı zorunlu sigortalı olmayan emeklilik ve sağlık hizmetini birlikte almak isteyen herkes başvurmalıdır. Emeklilik için en kısa en doğru yöntemlerden biridir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum