Sağlık çalışanlarının emekliliğinde değişiklikler 
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Sağlık çalışanlarının emekliliğinde değişiklikler 

10 Ekim 2018 - 07:05

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ‘na göre yirmi farklı iş kolunda çalışanlar için fiili hizmet zammı uygulanıyor. Hepsi için her 360 gün çalışma karşılığında verilen fiili hizmet zammı birbirinden farklıdır.
Bu yıl 03.08.2018 tarihinde  7146 sayılı Kanunla,  5510 sayılı Kanun’un fiili hizmet zammı maddesine ekleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile sağlık çalışanlarına da yıpranma hakkı verilmiştir. Böylece  Eczacılar ve Eczaneler Hakkında kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi  edici hizmette çalışanların, çalışmış oldukları her 360 güne 60 gün fiili hizmet zammı eklenecektir.
Sağlık çalışanlarının fiili Hizmetten yararlanabilmesi için sağlık mesleği mensubu olması ve  insan sağlığı için teşhis ve tedavi edici işlerde çalışması gerekmektedir.Sağlık çalışanı olup, işin risklerine maruz kalmayan doğrudan işin kontrolü ve denetimi veya idareci konumunda olan kişiler fiili hizmet zammından yararlanamayacaktır.
Yine fiili hizmetten yararlandığınız sürelere  yıllık izin, ücretli veya ücretsiz izin, istirahat izni, eğitim kurs süreleri dahil değildir. Bu süreler için fiili hizmet zammı verilmez. Sağlık çalışanları ayda en fazla 26 gün fiili hizmet zammına tabi çalışabilir.Alacağı aylık fiili hizmet süresi de en fazla 5 gün olacaktır.Fiili hizmet zammına tabi olan sağlık çalışanı toplam çalışma süresine en fazla 1800 gün daha ekleyebilir.Yani en fazla 7200 gün çalışma da fiili hizmet süresi kazanır.Bu da 1800 gündür ve daha fazla olamaz.Fazla çalışması olsa dahi fiili hizmet zammı hakkı olmaz.
Sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammı süresi emeklilik için gerekli olan yaş haddinden düşüş yapılması hakkını da getirmiştir.Yaş süresinden indirim alabilmek için yıpranmalı olarak en az  3600 gün sigortalı olması gerekir. Yıpranmalı olarak çalıştığı süre en az 3600 gün ise çalışma süresi boyunca elde ettiği fiili hizmet zammının yarısı  emeklilik yaşından düşürülür.Yaş dan düşeceği süre de en fazla üç yıl olarak belirlenmiştir.En fazla 1800 gün fiili hizmetten faydalanan sağlık çalışanı bunun yarısı olan 900 gün kadar yaşdan indirim alacağı için yaşdan düşülecek süre 2.5 yılı geçemez.

Kanun 3.08.2018 sonrası çalışmaları kapsadığı için geçmişe yönelik bir çalışma yapılamaz. Geçmişte sağlık çalışanı olarak çalıştığınız süreler için fiili hizmet zammı hakkınız bulunmuyor. Bu tarihten önce sigorta prim günlerinize ekleme yapılmayacağı gibi yaş  dan da düşülmeyecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 03.09.2018 tarih 11154977 sayılı Genel Yazı ile fiili hizmet zammından hangi sağlık çalışanlarının yararlanacağı açıklanmıştır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum