Sosyal Güvenlik'te bir bayram havası 
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Sosyal Güvenlik'te bir bayram havası 

15 Aralık 2017 - 10:36

Sosyal Güvenlik'te bir bayram havası 


Sosyal Güvenlik de yeni çıkan yönetmelik hakikaten bir bayram havası estirdi.Herkesişn bayramı kendine dediğinizi duyar gibi oldum.Şaka bir yana gerçekten 5.12.2017 de çıkan yönetmelik bazı hak kayıplarının önüne  geçmiş oldu.
Bu yönetmelik belki sizi değil ama yakınlarınızı ilgilendirebilir.Bu nedenle özellikle okumanızı araştırmanızı öneriyorum.Ayrıca hayatınızda bir kere emekli oluyorsunuz mutlaka tüm hizmetlerinizi alarak  emekli aylığı hesaplatma dahil danışmanlık almanızı öneriyorum. Geçen altı yılda gördüm ki birçok kişinin alacakları Sosyal Güvenlik Kurumuna hibe edilmiş durumda. Gelecek sorularınızı  sadece www.dilekete .com adresinde yer alan mail adresleri üzerinden  [email protected] veya [email protected] adreslerinden , ofisimde  randevu vererek cevaplıyorum.
Sosyal Güvenlik Kurumunda yeni yayınlanan yönetmelik ile neler değişti ? 
Öncelikle emeklilik başvurusunda prim borcu olmayan, emeklilik müracaatı öncesine ait süreler için asgari ücretin iki katı tutarına kadar prim borcu olduğu aylık bağlama işlemleri sırasında tespit edilenlerin aylık başlangıç tarihlerinde değişiklik yapılmaksızın aylıkları başvuru tarihini takip eden ay  bağlanacaktır. Prim borcu bağlanan emekli aylığından kesilir hükmü eklendi.
Emekli aylığı, dul aylığı ,yetim aylığı alırken  emekli aylıkları sigortalı olması nedeniyle kesilmesi gerektiği halde ödenmeye devam edilenlerin ,  yersiz ödenen aylıkların tespitinde sadece sigortalılık süreleri dikkate alınıp bu aylıklar geri talep edilecektir. Sigortalı çalışması sona erdiği tarihten taleple birlikte emekli aylığı tekrar bağlanacaktır. 
Yetim ,dul aylıklarında , aylık bağlanırken sigortalının ölüm tarihindeki kanun dikkate alınıyordu. Artık aylık talep edilen tarihteki kanun dikkate alınacaktır. Ölüm tarihinde yürürlükte olan kanun aylık hesabı ve aylık paylaştırma oranlarında dikkate alınacaktır.
İş  kazası veya meslek hastalığı sonucu %50 ‘ nin altında engeli olup  iş göremezlik geliri alan sigortalının  vefatı1.10.2008 öncesi ise geride kalan hak sahiplerine iş göremezlik geliri bağlanmıyordu. Yapılan değişiklik ile  1.10.2008 öncesi iş göremezlik geliri alırken vefat eden sigortalının hak sahipleri talepleri halinde aylık alabilecektir.
5)Emekli maaşı alırken emekli aylığı hatalı bağlandığı tespit edilenlerin  eksik hizmet süreleri için borçlanarak bu süreleri tamamlaması sağlanacaktır.Bu süreler  doğum,askerlik ,bağkur gibi  sürelerle hizmet  tamamlanabilir.Ayrıca isteğe bağlı,tarım işçiliği ve ev hizmetlerinde çalışanlara emeklilik dilekçesi vermek için durdurdukları sürelerden gün satın almaları da sağlanacaktır.
6)Sigortalı hastalık veya analık nedeniyle raporlu iken iş akdi son bulursa rapor devam ettiği sürece geçici iş göremezlik ödeneği devam ediyordu.Artık iş akdi feshi takip eden 10.gün iş göremezlik ödeneği de ödenmeyecektir.
SGK işverene ulaşamama , işyerinin kapatılması veya işyeri hakkındaki ihbarlarda sigortalı için işten ayrılma bildirgesini düzenleyebilecektir. Bu mağduriyeti giderdiği gibi başka mağduriyetlere de davetiye çıkarır.
Bankalar ve tüm kamu kurumları sigortasız işçi tespit ettiğinde SGK  bir ay içinde bilgi ve talep edilen evrakları gönderme zorunluluğuna idari para cezası eklendi.
Bağ- Kur prim borcu emekli aylığı bağlandıktan sonra tespit edilenlerin aylıkları durdurulmayacak emekli aylıklarından borçları kesilecektir.

Emekli olduktan sonra aşağıdaki 5335 sayılı kanunun 30.maddesi gereği emekli aylığını durdurmadan çalışanların emekli aylıkları sadece çalışılan süreler için geri talep edilecektir. Geri talep edilen aylıklar emekli aylığından kesilecektir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Malul emekli aylığı başvurusunda prim borcu olanların hastane sevk masraflarının Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmasına karar verildi.
Emekli Sandığı (4c) kapsamında doktor, diş hekimi olarak çalışanlara döner sermayeden aldıkları ek ödemeden sigorta primi ödeyerek emekli aylıklarını artırabilme imkanı tanındı.
Yapılan değişiklikler oldukça olumlu , davaların hak kayıplarının önüne geçen uygulamalardandır.Devam etmesini diliyorum.

Sevgiyle Kalın
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum