Tarım bağkuru veya tarım ssk kaydı olanlar
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Tarım bağkuru veya tarım ssk kaydı olanlar

03 Ekim 2018 - 09:09

5510 sayılı kanun ile Tarım da çalışanların sigortalılığını düzenleyen 2925 sayılı Tarım SSK  ve kendi tarlasında ekip biçenlerin sosyal güvenliğini düzenleyen 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur sigortalılığı kaldırıldı.2011 yılında 6111 sayılı kanun ile ek 5 tarım sigortalılığı gelinceye kadar bu kesime sosyal güvenlik hakkı verilmedi.

Biliyorsunuz tarımda işçi, ırgat, amele olarak çalışanların sigortalılığını 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar kanunu 1.1.1984 tarihinden itibaren düzenliyordu. Tarım da sürekli çalışanların emeklilik, malullük ve iş göremezlik geliri haklarını düzenleyen bu kanun kapsamında sigortalı olanların emeklilik şartları da farklı oluyordu. Artık tarımda işçi olarak çalışanlar 5510 sayılı kanuna  6111 sayılı kanun ile eklenen fiili çalışmaya dayanan ek 5 tarım ile kendi istekleri ile başvurup sosyal güvenlik sistemine dahil olabiliyorlar.

Geçmişte 2925 sayılı kanun ile tarım ssk veya 2926 sayılı kanunla tarım bağ-kuru devam edenler kesintiye uğrayıncaya kadar bu kanun hükümlerinden faydalanmaya devam ederler.

Öncelikle 1.05.2008 tarihinden itibaren 30.09.2008 tarihine kadar 2925 sayılı kanun kapsamında prim ödeyenler 1.03.2011 tarihinden itibaren ek 5 tarım sigortalı olarak kabul edilmiştir.1.03.2011 tarihinden sonra tarımda işçi olarak çalışan herkes ek 5 tarım sigortası kapsamına alınmıştır.2925 sayılı kanun kapsamında hala daha prim ödemeye devam edenler primlerini ait olduğu yılı takip eden şubat ayı sonuna kadar ödemediklerinde tarım sigortalılıkları son bulur.

2925  sayılı kanun kapsamında prim öderken adına diğer sosyal güvenlik kuruluşları tarafından prim ödenmeye başlayınca tarım SSK  durur ve prim ödeme son bulunca tekrar başlar.Aynı şekilde 2925 sayılı kanun kapsamında prim öderken askere alınanlar veya gözaltı,tutukluluk hali olanların sigortalılıkları bu durumları sona erdiği tarihten itibaren talep alınmadan kendiliğinden başlar.

Tarım sigortası başka bir sigorta başlamadan sona ermez.Ödeme yapmazsanız takip eden yılın şubat ayı sonunda tarım sigortası son bulur.

Kısaca 2925 sayılı Kanuna göre tarım sigortalısı olanların sosyal güvenlik kapsamında çalışmaya başlaması ile birlikte sigortalılıkları prim ve kesenek kesilmeye başlandığı tarihten itibaren sona erer. Sosyal Güvenlik kapsamında çalışma son bulursa 2925 sayılı tarım sigortası tekrar başlar.

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa göre 4.10.2000 tarihine kadar vergi kaydı olmasına rağmen Bağ-Kur da kaydı olmayanların Bağkur başlangıcı 4.10.2000 olarak kabul edilir.Ancak zorunlu sigortalılıklarını 20.04.1982-4.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kaydı belgeleri ile birlikte 2.02.2004 tarihine kadar Bağ-Kur prim borçlarını ödemişlerse bu süreleri Bağ-Kur süresi olarak hak ederler.Bu durumda Bağ-Kur kaydı ile tarım ssk çakışırsa Bağ-Kur prim ödeme süreleri kabul edilir.2925 sayılı tarım sigortasından dolayı ödenen primler sigortalıya iade edilir.

2925 sayılı kanuna göre tarım ssk öderken tarım bağkur devreye girmez.Ancak tarım bağkur dan dolayı tevkifat yapılmışsa tevkifat yapıldığı tarihte tarım ssk son bulur.

Tarım ssk veya tarım bağkur hangisi olursa olsun tarihlere göre emeklilik şartları değişmektedir. Özellikle emekli maaşları açısından da değerlendirildiğinde prim günlerinin hangi statüde ödendiği daha fazla önem taşımaktadır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum