Yeni kanunla mağdur çalıştırma yükümlülüğü
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Yeni kanunla mağdur çalıştırma yükümlülüğü

02 Ağustos 2017 - 10:15

Geçtiğimiz günlerde özel sektörü de ilgilendiren yeni bir kanun tasarısı Meclis'e gönderildi. Bu kanun tasarısı onaylanırsa mağdur tanımına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılması zorunlu hale gelecektir.

Mağdur tanımı içine kimler giriyor derseniz, suç nedeniyle fiziksel, zihinsel, ruhsal veya ekonomik olarak doğrudan zarar gören kişilere mağdur diyoruz.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı ‘nda elli kişiden fazla işçi çalıştıran özel sektör firmaların en az iki mağdur çalıştırması zorunlu hale gelecektir. Kanun tasarısı onaylanırsa, 4857 sayılı Kanun'a eklenecek yeni düzenleme ile mağdur çalıştırmak orta ölçekli firmalarda zorunlu hale gelecektir.

Kanun tasarısında mağdurların işsizlik sigortası ve işveren payı Hazine’den karşılanacaktır. Mağdur Hakları Kanunu hükümlerine göre suç mağduru sayılan kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyenlerin sağlık sigortası devletçe karşılanacaktır. Yine genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayanlar, tedavi süresince gelir tespiti yapılmaksızın sağlık yardımını ücretsiz alacaklardır.

İşveren açısından rekabeti olumsuz etkileyen işçi sigorta giderlerinin teşviklerle desteklenmesi veya primlerinin devlet tarafından karşılanması uygulama da kısa vadeli çözümler olarak yer almaktadır. Engelli, terör mağduru çalıştırma, avukat bulundurma, işyeri hekimi ve işgüvenliği uzmanı gibi ek maliyetler ile işverenin yurtdışında bulunan işverenler ile rekabeti kısıtlanmaktadır.

Bu nedenle son yıllarda daha az maliyetli olduğu gerekçesi ile işverenler uzak doğu ve doğu Avrupa ülkelerinde fabrika kurma yoluna gitmektedir.

Tasarıdaki düzenlemeyle İş kanunun da 30. maddesin de aşağıdaki gibi bir değişiklik yapılacaktır:

“Engelli, mağdur ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu Madde 30 – (Değişik : 15/5/2008-5763/2 md.) İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelli, %2 mağdur; kamu işyerlerinde ise %4 engelli, %2 mağdur ve %2 eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır’’

İşvereni sıkıntıya sokacak bu kanun tasarısı umarım Meclis'ten geçip yasallaşmaz.

 

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum