Yeşil Kartı olup GSS ödeyenler
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Yeşil Kartı olup GSS ödeyenler

24 Ocak 2018 - 09:53

Yeşil Kartı olup GSS ödeyenler

 

Biliyorsunuz 1.1.2012 den itibaren Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunlu hale geldi. Genel Sağlık sigortası primi ödemeden sağlıktan yararlananlar;

*Emekli olanlar

*Çalışanlar

*Yetim veya dul maaşı alanlar

*Bakmakla yükümlü sıfatını taşıyanlar

*Genel Sağlık Sigortası kapsamında 60/c-1 sigortalısı olanlar diyebiliriz.

 

Yukarıda saydığım şartlarda sağlık yardımı almıyorsanız bulunduğunuz yerdeki Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi yaptırmanız gerekiyordu.

8.03.2017 tarihli 30001 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı kanundan sonra aylık 60.88 TL ödeyerek Genel Sağlık Sigortası kapsamına girmiş oluyorsunuz. Aylık 60.88 TL ödemek istemiyorsanız gelir testi yaptırmak zorundasınız. Diyelim ki gelir testi yaptırdınız ve geliriniz brüt asgari ücretin üçte birinden düşük olarak tespit edildi. Bu durumda Genel Sağlık Sigortası primi ödemiyorsunuz.2012 den önce bu durumda olanlara Yeşil Kartlı diyorduk.

Gelir testi sonucu eski adıyla Yeşil Kartlı şimdiki adıyla G1 sigortalısı olanlar Devlet Hastanelerinde sağlık hizmeti almaları karşılığında GSS primi ödemiyorlardı. Devlet hastaneleri dışında SGK ile anlaşması olan özel hastanelerden hizmet alamıyorlardı. Özel hastanede ameliyat veya tedavi süreci olacak vatandaş yeşil kart statüsünde olmasına rağmen bu ameliyat veya tedavisi özel hastanede olacaksa bu süreç için Genel Sağlık Sigortası primi olan 60.88 TL yi birkaç ay yatırıyor. Özel Hastane de tedavisi bitince de yeşil karta geri dönüyordu.

Peki ne oldu?

10.11.2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile prim ödemeden yeşil kart statüsünde hizmet alan vatandaşlarımız artık prim ödeyerek G0 iken G1 kapsamına geçerlerse en az altı ay GSS primi ödemek zorunda kalacaklardır.

5510 sayılı Kanun’un“Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili” başlıklı 61. maddesinde;“… 60. madde gereği genel sağlık sigortalısı iken durumunda değişiklik olan kişilerden, aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine veya (g) bendi kapsamına giren kişiler durumlarında değişiklik olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde Kuruma başvurmak zorundadır. Bu kişilerin 60. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamına girmediğinin tespit edilmesi halinde, durumlarında değişiklik olduğu tarihten başlamak üzere (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar. …” hükümleri yer almaktadır.

Yeşil kartlıların yani primi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ödenen 60/c-1 sigortalıları) G1 kapsamında GSS’li olabilmeleri için, G1’lilerin ise G0 kapsamında GSS’li olabilmeleri için gelir durumlarında değişiklik olması gerekmektedir.

G0’dan G1’e geçmek isteyenler veya G1’den G0’a geçmek isteyenler, durumlarında değişiklik olduğunu ileri sürüp, gelir durumlarındaki değişiklik tarihinden itibaren, G0 veya G1 kapsamında GSS’ li olmaları yasal olarak mümkün bulunmaktadır.

 Yeşil kartlı olan kişiler, gelir testi yaptırmadan ve gelir durumları değişmese bile, SGK’dan talep ettikleri takdirde, G1 kapsamında genel sağlık sigortalısı olabilmektedirler. Ancak, bu kişiler, yani G1 kapsamında GSS’li olanlar, yeşil karttan G1 kapsamına geçtiklerinde, G1 kapsamında 6 ay süreyle prim ödemediği sürece, tekrar G0 kapsamına yani yeşil kartlı olamayacaklardır.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum