Eski nesil yazar kasalara yeni uygulama
Engin MALAY

Engin MALAY

Eski nesil yazar kasalara yeni uygulama

13 Eylül 2018 - 07:36

 

Resmi Gazete’nin 30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı nüshasında, Vergi Usul Kanunu’nun 483 sıra No.lu Genel Tebliği ile eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından (YN ÖKC) düzenlenen Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilmiştir. Daha sonra bu tarih; 25 Mayıs 2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 498 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Temmuz 2018 tarihinden 1 Ekim 2018 tarihine ertelenmişti. 
Özetle, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait ÖKC (Ödeme Kaydedici Cihaz-Yazar Kasa) günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine elektronik ortamda aktarılmasına; 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.
Bu kapsama giren ve eski nesil ÖKC kullanan mükelleflerin 15 Kasım 2018 tarihinden önce bildirimlerin; 
a) ÖKC TSM Merkezleri, (Trusted Service Manager-Güvenli Servis Sağlayıcı)
b) GİB’den e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması 
c) Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalları üzerinden gönderilmesi yöntemlerinden birini seçerek GİB’e bildirmeleri gerekmektedir.
Bildirime ilişkin genel kurallar aşağıdaki gibidir. 
1. Basit usule tabi mükellefler tercih bildiriminde bulunmayacaklardır. Bu mükelleflerin Defter Beyan Sistemine yaptıkları (Z) raporu kayıtları yeterli olacaktır. 
2. İşletme hesabındaki mükellefler ise 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Defter Beyan Sistemine geçeceklerinden sadece Ekim Kasım Aralık 2018 ayları için bildirim yapacaklar ve tercih bildirimde bulunacaklardır. 
3. Bilanço esasındaki mükellefler tercih bildirimde bulunacaklar ve Ekim 2018 ayından başlamak üzere aylık dönem bazında sadece, toplam satış tutarı ve toplam KDV tutar bilgisini izleyen ayın 15’ine kadar tercih bildirim yöntemi ile GİB’e elektronik ortamda bildireceklerdir. 
4. Tercih bildiriminin (yöntemin Tercih Bildirim ekranından seçiminin), 15 Kasım 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 
5. Herhangi bir şekilde tercih bildiriminde bulunulmaması halinde, mükellefin Internet vergi dairesi üzerinden bildirimde bulunacağı varsayılmaktadır. Mükellefler internet vergi dairesi üzerinden bilgilerini iletebileceklerdir.
6. Bildirim aylık dönem bazında sadece “toplam satış tutarı “ve “toplam KDV tutarı” bilgisini içermektedir.
7. Defter Beyan Sistemi kapsamına giren mükelleflerin kapsama girdiği tarihten itibaren herhangi bir şekilde ÖKC aylık rapor bildiriminde bulunma mecburiyetleri söz konusu değildir.
8. Mükellefler gerçekleştirecekleri aylık rapor bildirimlerini, internet vergi dairesi üzerinden görüntüleyebilecek, kontrol edebilecek ve gerektiğinde düzeltme işlemini yapabileceklerdir.
9. Bildirim süresi içerisinde yapılacak düzeltmeler için herhangi bir şekilde cezai işlem söz konusu olmayacaktır.
10. Bildirimin yapılmadığı, eksik veya yanlış bildirim yapıldığı tespiti halinde her bir tespite ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’ inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum