Fiyat etiketlerinde yeni uygulama
Engin MALAY

Engin MALAY

Fiyat etiketlerinde yeni uygulama

11 Ekim 2018 - 08:58

Ülkemizde perakende satışa sunulan mal ve hizmetlere ait birim fiyatı, satış fiyatı, malın ayırıcı özelliği, üretim yeri ve bunlar gibi ayrıntılar; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54’ üncü maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan “Fiyat Etiketi Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.

18 Eylül 2018 tarihli ve 30539 ve sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan düzenleme ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilerek, etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere; “malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih ve üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret” hususları eklenmiştir. Daha sonra Ticaret Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’nin 5 Ekim 2018 tarih ve 30556 sayılı nüshasında; “Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ” yayımlandı.

Bu Tebliğin amacı, tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak hüküm altına alınmış. (Md.1)

Söz konusu Tebliğde, perakende olarak satışa sunulan malların etiketlerini ve fiyat listelerini kapsadığı belirtilmiş. (Md.2)

Etiket ve fiyat listelerinde bulunması gereken hususlar

Etiketlerde ve fiyat listelerinde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur:

a) Malın üretim yeri,

b) Malın ayırıcı özelliği,

c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,

ç) Malın birim fiyatı,

d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih,

e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret. (Md.5)

Malın üretim yerinin belirlenmesi

 Aşağıda yer alan mallar yerli üretim sayılır:

a) 17 Nisan 1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işletmeler tarafından Türkiye’de üretilen mallar,

b) Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri,

c) 27 Ekim 1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18’inci maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye’de elde edilen veya üretilen mallar. (Md. 6)

Yerli üretim logosu ve kullanımı

(1) Etiketlerde ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu olan ve şekli Bakanlıkça belirlenen yerli üretim logosu Ek-1’de yer almaktadır.

(2) Yerli üretim logosunun etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilmesi zorunludur.

(3) Yerli üretim logosu etiketlerde ve fiyat listelerinde, Ek-1’de belirtilen orijinal renklerinde ve şeklinde yer alır.

(4) Yerli üretim logosunun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda Ek-1’in (2) numaralı başlığında belirtilen oranlara uyulur. (Md. 7)

Denetim

Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir. Bu Tebliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilir. (Md. 8)

Yürürlük

Bu Tebliğ yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. (Md. 9)

Özellikle perakende ticareti yapanlara önemle duyurulur!

 

Söz konusu logolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181009.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181009.htm

YORUMLAR

  • 0 Yorum