Kira gelirlerinin beyanı (1)
Engin MALAY

Engin MALAY

Kira gelirlerinin beyanı (1)

14 Mart 2019 - 00:40

Yıllık Gelir Vergisi beyanname verme dönemi 1 Mart 2018 tarihi itibariyle başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda siz değerli Yenigün Gazetesi okurlarına kira beyanı hakkında açıklamalarda bulunacağız.

Teknik ismi ile gayrimenkul sermaye iradı, halk dilinde kira gelirleri beyanı, 25 Mart 2019 Pazartesi akşamına kadar elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Tahakkuk eden verginin birinci taksiti 1 Nisan 2019 tarihinde, ikinci taksiti 31 Temmuz 2019 Tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini; “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden gönderebileceklerdir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuz “Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi” başlıklı 70’inci maddesinde, kira gelirinin nelerden ibaret olduğunu açıklamıştır. Biz bu tarifi ihmal ederek; kimler beyanname vermelidir, mesken kira gelirlerinde istisna uygulaması, kira gelirlerinin tespitinde gider yöntemleri başlıkları altında ve diğer açıklamalarımıza geçelim:

KİMLER BEYANNAME VERMELİDİR?

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;

1-Bir takvim yılı içinde elde ettiği mesken kira geliri istisna tutarını aşanlar, (2018 yılı için bu tutar 4.400 TL’dir.)

2-İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını aşanlar, (2018 yılı için bu tutar 34.000 TL’dir.) (İşyeri kira gelirleri için beyanname verme sınırı olan 34.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt işyeri kira geliri ile konut kira gelirinin, gelir vergisinden istisna edilen (4.400 TL) tutarı aşan kısmı dikkate alınır.)  

3-Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasında elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını aşanlar, (2018 yılı için bu tutar 1.800 TL’dir)

Yıllık beyanname vereceklerdir.

GİDER YÖNTEMLERİ

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki şekilde tespit edilir.

1-Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

2-Gerçek Gider Yöntemi.

Bu yöntemlerden ancak bir tanesi seçilebilir. Başka bir anlatımla, taşınmazın bir kısmı için götürü gider, diğer bir kısmı için gerçek gider yöntemi seçilemez.

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden 4.400 TL istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i oranındaki götürü gideri indirebilirler.

Devam edecek.


YORUMLAR

  • 0 Yorum