Plastik poşette son durum (1)
Engin MALAY

Engin MALAY

Plastik poşette son durum (1)

11 Nisan 2019 - 07:00

Bilindiği gibi plastik poşetlerle ilgili 10 Aralık 2018 tarih ve 30621 sayılı Resmî Gazete ’de; “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7153 sayılı Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

Söz konusu Kanunu’nun 8’inci maddesiyle; Çevre Kanunu’na, “Geri kazanım katılım payı” başlıklı madde eklenmişti.

Arkasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 9 Ocak 2019 tarihinde; “Plastik poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlandı.

Bundan sonra zincir marketler ile büyük işletmeler kapsama giren plastik poşetleri 25 Kuruş karşılığında satmaya başladılar ancak küçük işletmeler bu konuda uyumlu davranmayarak hem poşet alışı hem de satışını yapmadılar. Buna ilişkin beyannamenin verilmesi gereken son gün 15 Şubat 2019 tarihi geldi. Bu tip küçük işlemeler beyanname verseler mi vermeseler mi çelişkisi içinde boş beyanname vermeyi uygun görüp bu mükellefiyetlerini yerine getirdiler.

Beyanname verme tarihi geçtikten sonra, 22 Şubat 2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de; “Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, “Geri kazanım katkı paylarının, ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi izleyen ayın 24’üncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir ve kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne beyan edilerek, tahakkuk eden tutarın ay sonuna kadar ödenmesi” hüküm altına alındı.

Bunu takiben, 4 Nisan 2019 tarihli 30735 sayılı Resmî Gazete’de; “1 Seri No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Genel Tebliği” yayımlandı.

Tebliğden paylaşımlar yapmadan önce kimler poşet beyannamesi verecek, kimler vermeyecek görelim:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayımladığı; “Plastik poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ın, “Genel Esaslar” başlıklı 5’inci maddesin 2’nci fıkrasına göre; 

Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere; tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamul, giyim, gıda ve benzerlerinin satışında kullanılan poşetler, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli olarak satılacaktır.

Bu alışveriş esnasında; kullanıcıya veya tüketiciye poşetler ücretsiz temin edilemeyeceği gibi, ücretsiz teminine imkân verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez hükmü yer almaktadır.

Devamında; Plastik poşetlere uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonu'nun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur. Bu plastik poşetler için Bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesinin altında ücret uygulanmaz.

Ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin satış noktalarında 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle barkotlu olarak sunulması zorunludur.

Ücrete tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olmak zorundadır.

Satış noktaları, plastik poşete ikame olarak kâğıt ve/veya bez ile file ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanının promosyon veya kampanyalar dahilinde kullanıcıya veya tüketiciye sağlar.


Devam edecek…

YORUMLAR

  • 0 Yorum