Ticari belge fatura-1
Reklam
Engin MALAY

Engin MALAY

Ticari belge fatura-1

10 Ağustos 2018 - 09:40

 

Geçtiğimiz günlerde bir mağazadan cep telefonu satın alırken adıma fatura düzenlediler. Faturayı düzenleyen personel; adımı soyadımı sordu. Arkasından telefon numaramı sordu. Ne yapacaksınız telefon numaramı dedim, faturaya yazacağım dedi. Bende fatura düzenlenirken telefon numarası yazılmaz dedim. Personel bana bize böyle söylediler dedi. Konuyu uzatmadım.

Bugün, bu nedenle, ticari yaşamda sıkça duyduğumuz faturanın tarifini, şeklini, nizamını ve fatura kullanma mecburiyetini kanunlar çerçevesinde kanun isimleri ve maddeleri ile sizlerle paylaşmak istedim.

Fatura kelimesinin kökeninin Türk Dil Kurumu kayıtlarına göre İtalyancadan geldiğini belirtmek isterim.

Önce, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ve Türk Ticaret Kanunu’nda fatura ilgili maddeleri sırasıyla aşağıda bulacaksınız.

Kanunun 229’uncu maddesinde faturanın tarifi şu şekilde yapılmıştır:

“Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”

Vergi Usul Kanunu’nda fatura ile ilgili maddeleri hatırlayalım.

Faturanın şekli

Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1-Faturanın düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası;

2-Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3-Müşterinin adı, ticaret unvanı, iş adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4-Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5-Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231’inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.

Devam edecek.

YORUMLAR

  • 0 Yorum