Sığınmacılarımız ve araçları…
Hilmi GÜLTAY

Hilmi GÜLTAY

Sığınmacılarımız ve araçları…

12 Nisan 2019 - 07:00

Sığınmacı veya mülteci dediğimizde aklımıza ilk gelen; dini, milliyeti belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünce sebebiyle; zulüm gören ve bu endişeyi yaşayan bu sebeple ülkesinden ayrılan ve korku ile geri dönemeyen ve iltica ettiği ülke tarafından endişeleri haklı bulunan kişi veya kişilerdir. Geçtiğimiz süreçte komşularımız arasından ülkemize nice sığınmacı dostlarımız geldi. İstenmeyen şartlar içersindeki gelişleri sırasında bazı aksamalar yaşandı. Fakat bu karmaşalar gün geçtikçe düzenli bir hal almaktadır. İşte bu gelişmeler çerçevesinde trafik içerikli çalışmalar ön plandaydı. En önemli çalışmaların başında, Karayolu Trafik Yönetmeliğinde yapılan bazı önemli ilave uygulamalar gelmektedir. İçişleri Bakanlığı, çevremizdeki komşu ülkelerde meydana gelen olağanüstü durum sebebiyle ülkemize giriş yapmış olan araçların kayıt ve koruma altına alınmasına öncülük vererek hizmetlere hız verilmiştir. 

Karayolu Trafik Yönetmeliğine eklenen bir madde ile; ülkemiz sınırına kadar gelerek sığınma amacıyla ülkemize giriş yapmış yabancıların getirdikleri araçlar geçici olarak kayıt altına alınmışlardır. Böylece araçlara; plaka ve tescil belgeleri de yine –geçici kaydı-ile verilmiştir. Bu araçlar aynı zamanda, zorunlu mali sorumluluk sigortası da yapmak zorundadırlar. Ancak bu istenen belge ve işlemleri sağlanmamış olan araçların ülkemizden çıkışları ile caddelerimizde rahatça dolaşmaları zorlaşacaktır. Üstelik bu araçları, kayıtlı sürücünün yanı sıra eşi dışındaki yabancılar kullanamayacaklardır. Trafik kayıt işlemleri esnasında gerekli bilgi ve belgeler Trafik Tescil şubelerince istenecektir. Özellikle kayıt altına alınması gerekli görülen bu yabancı plakalı araçlar için gerekli tüm bilgi, belge ve işlemler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve tanzim ile kayıt altına alınacaklardır. Fakat bu gelişmeler öncesinde yani bu yönetmelik öncesi, ülkemize giriş yapan tüm araçlar; otuz gün süre içersinde eksiklerini tamamlayarak kayıtlarını yaptırmış olacaklardır. Ancak, bu araçlar satılamayacağı gibi  başkalarınca kullanılmaması yönünde özen gösterilmelidir. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum