Konuta zam kaçınılmaz…
Hüseyin ASLAN

Hüseyin ASLAN

Konuta zam kaçınılmaz…

07 Ağustos 2018 - 10:02

Döviz kurlarında ve enflasyonda “kontrol edilemeyen” yükseliş; inşaat maliyetinin de artışına neden oluyor. İnşaat maliyeti artınca, bunun doğal sonucu olarak konut fiyatları da yükseliyor.

Böylece; dar ve sabit gelirlerin konuta erişimi, ev sahibi olması her geçen gün biraz daha zorlaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre; “inşaat maliyet endeksi” Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2.95, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 23.4 yükseldi. Aylık bazda “malzeme endeksi”nde yüzde 4.1, “işçilik endeksi”nde de yüzde 0.58 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise “malzeme endeksi” yüzde 26.58, “işçilik endeksi” de yüzde 15.63 oranında bir artış gösterdi.

Bu tablo; inşaat sektöründe “maliyet artışı baskısı”nın sürdüğünü gösteriyor. Bu arada; maliyetlerdeki artış, konut fiyatlarına da yansıyor.

Bilindiği gibi; konut ve sağlıklı kentleşme; ülkemizin öncelikli problemidir. Konut; aynı zamanda bir “stratejik sektör”dür. Özellikle; konuta dar ve sabit gelirlilerin erişimini sağlamak için “geniş kapsamlı” bir “teşvik paketi”ne ihtiyaç var.

BARINMA İÇİN ÇALIŞIYORUZ…

Türkiye’de gelirin dörtte biri konut ve kira harcamalarına gidiyor. Bu oran; toplumun “en yoksul” yüzde 20’lik kesiminde üçte bire yükseliyor.

Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24.7 ile konut ve kira harcamaları alırken ikinci sırada yüzde 19,7 ile gıda harcamaları geliyor.

Bu arada; en düşük gelir grubunda kira ve konut harcamalarının oranı yüzde 31.9, gıda harcamalarının oranı ise yüzde 28.6 olarak açıklandı.

Toplumun en zengin yüzde 20’lik gelir grubunda ise en yüksek payı yüzde 23.9 ile ulaştırma harcamaları alırken konut ve kira harcamaları yüzde 20.9, gıda harcamalarının oranı da yüzde 14 oldu.

Öte yandan; TUİK’in 2017 hane halkı bütçe araştırması sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde %2.2 ile sağlık ve yüzde 2.3 ile eğitim harcamaları oldu.

Bu araştırmaların ortaya koyduğu sonuç; en yüksek harcamayı kira, konut ve beslenmeye yapıyoruz.

En az harcama yaptığımız alan ise sağlık ve eğitim alanı.

Sonuç olarak: Kira ve gıda için çalışıyoruz. Sağlığa ve eğitime en az harcamayı yapıyoruz. Dar ve sabit gelirlilerin ev sahibi olmaları kolaylaştırılmadıkça, bu tablo değişmeyecek.

YORUMLAR

  • 0 Yorum