Yoksulluk önlenemiyor…
Hüseyin ASLAN

Hüseyin ASLAN

Yoksulluk önlenemiyor…

10 Temmuz 2018 - 07:04

 

Yoksulluk; en önemli ekonomik ve toplumsal bir problem olarak önümüzde durmaktadır.

Yoksulluk; aynı zamanda da, her türlü kavganın, çatışmanın, kötülüğün, gerginliğin ve olumsuzluğun da ana nedenlerinin başında gelmektedir.

Yoksulluğu ortadan kaldırmadan ne demokrasiyi sağlıklı bir zeminde yaşatıp geliştirebiliriz, ne de toplumsal barışı ve huzuru sağlayabiliriz.

Bu arada; ailelerin en büyük sorunu da yoksulluk olarak gündemin ilk sıralarında yer almaktadır.

2016’da ailelerin yoksulluk oranı yüzde 21,2. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına göre; 16 milyon 300 bin hane, yıllık “yoksulluk sınırı” olan 8 bin 539 TL’nin altında bir yaşam sürdürüyor.

Öte yandan; ailelerimizin yüzde 24.4’ü kirada, yüzde 1.5’i lojmanda ve yüzde 59.7’si de kendi konutlarında oturuyor.

İşsizlik ve konut sahibi olmamak; en önemli “yoksulluk” göstergelerinden biridir.

Ayrıca; TUİK’in verilerine göre aile sayımız 22 milyon 676 bin. Ailelerin 14 milyonu çocuklu, 3.2 milyonu çocuksuz ve 3.5 milyonu da “tek kişilik aile.”

Resmi verilere göre; son yıllarda, “tek başına” yaşayan kadın ve erkeklerin sayısı giderek artıyor. “Tek başına” yaşayanlar, “bir kişiden oluşan” tek kişilik aile olarak kabul ediliyor.

GENÇLERİMİZ NE DURUMDA?

TUİK’in rakamlarına göre; 15-24 yaş gurubunda yaklaşık 12 milyon gencimiz var. Gençlerimizin sadece yüzde 38’i eğitim görüyor ve yüzde 12’si de hem çalışıp, hem okuyor. Gençlerimizin yüzde 23’ü okula gitmiyor, çalışıyor. Yüzde 27’si ise ne okuyor, ne de çalışıyor.

Bu tablo; geleceğimiz açısından “umut verici” olmak bir yana, “karamsarlık” aşılayan bir tablodur.

Gençleri eğitimsiz ve işsiz toplumların ne kalkınması, ne sosyal adaleti sağlaması ve ne de “sürdürülebilir, nitelikli” demokrasiyle yönetilebilir olması mümkün değildir.

Gençlerimizin %89’u yabancı dil bilmiyor ve yüzde 55’i de eğitim yaptığı alanda çalışmak istemiyor.

Öte yandan; gençlerimizin yüzde 95’inin pasaportu yok ve “tatil amaçlı” yurt dışına çıkanların oranı sadece yüzde 1, hiç tatil yapmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 20.

Görülüyor ki; dünya gençliğiyle bizim gençliğimiz arasındaki fark; gelecekte ülkemizin (küresel anlamda) rekabet etmesini engelleyebilecek boyutta.

Sonuç olarak: Ülkemizin güncel ve çözüm bekleyen problemleri; yoksulluk, işsizlik ve gençlerimizin niteliksiz eğitimi.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum