Tüketici Hakem Heyetleri
İbrahim PAKER

İbrahim PAKER

Tüketici Hakem Heyetleri

09 Şubat 2019 - 00:22

Tüketici Hakem Heyetleri

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerince 2018 yılının 11 ayında 470 bin 502 başvuru karara bağlanırken, söz konusu başvuruların yüzde 67'si tüketicilerin lehine sonuçlandı. Basında yer alan habere göre, söz konusu başvuruların yüzde 67'si tüketicilerin lehine, yüzde 33'ü ise aleyhine sonuçlandı. Tüketicilerin sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerinin organizasyon yapısı 1 Ağustos 2018 itibarıyla coğrafi konumları ve yapılan şikayet sayıları dikkate alınarak yeniden yapılandırılmıştı. Bu kapsamda, mevcut tüketici hakem heyetinin yetki alanları yeniden düzenlenerek 211 tüketici hakem heyeti karar mercisi olarak yetkilendirildi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YARGININ YÜKÜNÜ HAFİFLETİYOR

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla 23 yıldır önemli rol üstlenen tüketici hakem heyetleri yargının yükünü hafifletiyor. Tüketici hakem heyetlerince bugüne kadar karara bağlanan başvuru sayısı 13 milyonu aştı. Tüketici hakem heyetleri, satın aldıkları mal veya hizmetler nedeniyle satıcı veya sağlayıcılarla uyuşmazlık yaşayan ve sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketicilerin, daha hızlı, masrafsız ve kısa sürede çözüme ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla mahkeme öncesi çözüm merci olarak, kurulduğu 1995 yılından bugüne ilçe kaymakamlıklarında ve ticaret il müdürlükleri bünyesinde hizmet sunuyor. Tüketici hakem heyetleri, bu yıl itibarıyla 6 bin 860 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tarafları bağlayıcı nitelikte karar veriyor. Tüketici hakem heyetleri, tüketicilerin tarafı olduğu ayıplı mal ve hizmetler, taksitle satış sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli sözleşmeler, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet ve bankacılık sözleşmeleri gibi her türlü tüketici sözleşmeleriyle satış sonrası hizmetler ve garanti belgesi uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar hakkında karar verebiliyor. Tüketiciler e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yaparak doğrudan tüketici hakem heyetlerine ücretsiz başvuru yapabiliyor. Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların tüketici aleyhine karara bağlanması durumunda, tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlık tarafından karşılanıyor ve tüketicilere hak arama konusunda herhangi bir mali yük getirilmiyor.

Başvurulara ilişkin işlemler, Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile elektronik ortama gerçekleştiriliyor. Tüketici hakem heyetlerinde teknik altyapı desteğinin getirdiği kolaylıklar sayesinde başvurular yaklaşık 3 ayda karara bağlanıyor.

Türkiye'nin En İyi Kayak Merkezleri

Türkiye’de kış turizmi başladı. Kar tatili yapmak isteyenler için online seyahat markası biletall.com, Türkiye’nin  kayak merkezlerini ve açılış tarihlerini sizler için derledi.

Uludağ Kayak Merkezi (Bursa): Önemli turizm merkezlerinden. Açılış tarihi 14 Aralık. 

Kartalkaya Kayak Merkezi (Bolu): 20 Aralık’ta açıldı, 20 Mart’a kadar tercih edebilirsiniz.

Ilgaz Kayak Merkezi (Kastamonu): Kastamonu ile Çankırı illeri arasında. Aralık’ta açıldı.

Kartepe Kayak Merkezi (Kocaeli): İstanbul, Sakarya ve Yalova’ya yakın. Aralık’ta açıldı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi (Kars): 8 Aralık’ta açıldı. İl merkezine 54, havalimanına 50 km. 

Palandöken Kayak Merkezi (Erzurum): 1 Aralık’ta açıldı. 6 ay açık.1 milyon turist bekleniyor

Davraz Kayak Merkezi (Isparta): Normalde Ocak’ta açılıyor. Bu yıl Aralık’ta açıldı.

Erciyes Kayak Merkezi (Kayseri): 16 Aralık’ta açıldı.

Saklıkent Kayak Merkezi (Antalya): Aralık sonunda açıldı, Mart’ta kapanıyor. 

Zigana Kayak Merkezi (Gümüşhane): 15 Aralık’ta açılışı yapıldı.

YILDA 35 KİLO ET TÜKETİYORUZ

Ülkelerin yıllık et tüketim miktarları belli olurken, Türkiye’de bir kişinin yıllık ortalama 35 kilogram et tükettiği görüldü. Medya takip kurumu Ajans Press, ülkelerin et tüketimini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerinin yanı sıra medyaya yansıyan haber başlıklarından da derlediği bilgilere göre, Türkiye’de bir kişinin yıllık ortalama 35 kilogram et tükettiği görüldü. Bu rakam 1960’lı yıllarda sadece 17 kilogram olarak gözlenirken, yıllar içinde artış göstermesi dikkat çekti. Batı Avrupa’ya bakıldığında ise bir kişinin yılda ortalama 70-80 kilogram et tükettiği ortaya çıktı. Dünyadaki en fazla et tüketiminin ise Avusturalya ve ABD’de yapıldığı kaydedilirken, tüketilen ortalama kilogramın 100 ile 153 arasında olduğu tespit edildi. En az et tüketiminin ise yılda sadece 7 kilogram ile Etiyopya’da olduğu görüldü. Tüketimin en az olduğu diğer ülkeler ise,8 kilogram ile Ruanda, 9 kilogram ile Nijerya olarak belirlendi.

Toptancı Hal Yasası (1) 

Bu yıl özellikle sebzelerde ortaya çıkan fiyat istatistikleri, birkaç kez değişikliğe uğrayan haller yasasının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Gelişmeleri iyi biliyorum. Geçmişte de defalarca yazmıştım. Aslında sebze ve meyve fiyatlarında oluşan yüksek gerilim yasaların yetersizliğinden kaynaklanmıyor. Sorun farklı detaylarda. Bu detayları birtakım verilerden derleyerek hazırladığım bu yazı dizime; 1960 yılında yürürlüğe giren yasayla başladım. (Kanun no: 80 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 15 inci maddesinin 58 inci bendine Tevkifan, Belediyelerce kurulan toptancı hal'lerinin sureti idaresi hakkında Kanun Kabul Tarihi: 12 Eylül 1960, Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 15 Eylül 1960 - sayı: 10605 bilgileri) Bu kanun maddelerinin bazı bölümleri şöyle;  

(MADDE 1 - 1580 sayılı kanunun 15 inci maddesinin 58 inci bendine göre tesis edilen toptancı hal'leri, âmme emlâkinden sayılıp kiraya verilemezler. Belediye hudutları içindeki toptan satışlar bu hal'lerde yapılır. Hal olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş yerler de bu kanun hükümlerine tabidir. MADDE 2 - Hal'de toptan satışlar, kooperatif veya kooperatif birlikleri, müstahsiller ve komisyoncular tarafından yapılabilir ve ancak bunlar, birbirlerinden mal alıp satamazlar. MADDE 3 - Hal'deki yerlerin ikinci maddedeki önceliklere tabi olarak kimlere ve ne suretle tahsis olunacağı, kendilerine tahsis yapılanlarla müstahdemlerinin ve diğer şahısların hangi hususlara riayet edeceği ve ne gibi vasıfları haiz olacakları, satış muamelelerinin ne şekilde cereyan edeceği, müstahsil ile hal'den mal alanların hak ve menfaatlerinin ne suretle korunacağı ve hal'in dahili emniyet ve inzibatı için ne gibi tedbirler alınacağı hususları belediye meclislerince kabul edilecek yönetmelikler ile tespit edilir. MADDE 4- Bu Kanun ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan yönetmelik esaslarına aykırı hareket edenler hakkında belediye encümenlerince; a) Bin Türk Lirasından On bin Türk Lirasına kadar idari para cezasına, b) Üç seneye kadar hal dâhilinde faaliyetten men'e, karar verilir. Hal dâhilinde bir aydan fazla faaliyetten men edilenlerin hal'deki yerleri geri alınarak başkalarına tahsis edilebilir. İlgililerin yazılı savunmaları alınarak verilecek 10 milyon liraya kadar para cezaları ile bir aya kadar hal dâhilinde faaliyetten men'e ait kararlar kesin olup, aleyhine adli ve idari mercilere müracaat olunamaz. 2,5 milyon liraya kadar para cezaları ile on beş güne kadar faaliyetten men'i cezasını vermeye belediye başkanları ve teşkilâtı bulunan yerlerde, belediye başkan muavinleri ve belediye şube müdürleri yetkilidir. MADDE 5 - Haklarında, hal'deki yerlerinin geri alınmasına karar verilenler bu yeri verilen mühlet içinde tahliye ile belediyeye teslim etmeye mecburdurlar. Aksi halde tahliye, belediye zabıtasınca yerine getirilir. MADDE 6 - Belediyece, hal'de kendilerine muayyen yer tahsis edilenler; işgal ettikleri yerler için, 1580 sayılı kanunun 70 inci maddesinin 8 inci bendine göre belediyeye ücret öderler. Bundan başka hal'de satılan malların satış bedelinin % 3 ünü tecavüz etmemek kayıt ve şartıyla belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre resim alınır.  MADDE 7 - Hal'de icrayı faaliyet edecek komisyoncuların, satış bedeli üzerinden alacakları komisyon miktarı kabın komisyoncu tarafından temini hali dahil % 8'i tecavüz etmemek şartıyla belediye encümenince tayin olunur.)

Devamı haftaya..(Yukarıdaki kanun maddelerinin açılımı. Ve üreticiler tarafı)


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum