Kültür paketi kapsamında öneriler (2)
Mehmet Çırıka

Mehmet Çırıka

Kültür paketi kapsamında öneriler (2)

16 Mayıs 2018 - 11:49

Kültür paketi kapsamında öneriler (2)

Kültür Paketi kapsamındaki önerilerime geçen haftaki yazımdaki sıralayamaya göre devam ediyorum.
                                                                                                                                             
4)Basın ve deniz iş kollarında olduğu gibi, müzik, sinema ve tiyatro dallarında uğraş veren sanatçıların özgün çalışma koşulları doğrultusunda Güzel Sanatlar İş Kanunu  adı altında özel bir yasal düzenleme yapılmalıdır.

5)Sanat yapıtları ve sanatçılar için, vergi muafiyet ve indirimleri sağlanmalıdır.

6)Müzik,sinema ve tiyatro sanatçılarının kültür ve sanat etkinlikleri için yurt dışına çıkışlarında karşılaştıkları vize sorunları giderilmeli ve yurt dışına çıkışları kolaylaştırılmalıdır.

7)Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan yardımlardan müzik  yapıtları ve müzik sanatçılarının da yararlanması sağlanmalı ve sanatçıların işsiz kaldıkları sürelerde sigorta primlerinin  karşılanması amacıyla Bakanlık bünyesinde sanatçılar için işsizlik fonu oluşturulmalıdır.

8)Uluslararası düzeyde  tanınmış sanatçılarca düzenlenecek konserlerle kültürel faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek günlük yada kısa süreli etkinlikler dışında, yabancı uyruklu müzik ve sahne sanatçılarının ülkemizde çalışmaları yasaklanmalıdır.

9)Memur ve asker müzisyenlerin konaklama ve eğlence işyerlerinde yasaya aykırı  olarak  çalışmaları önlenmelidir.

10)Sanatçıların Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen kültür ve sanat alanındaki hizmet ve etkinliklerden indirimli yararlanmaları sağlanmalıdır.

11)Ülkemizdeki mevcut koşullar çerçevesinde, güzel sanat dallarındaki örgütlenmelerin yetersiz kalması nedeniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili diğer devlet birimlerinin desteğiyle  gerekli girişimler yapılarak sanatçıların dernek,sandık, vakıf, birlik ve benzeri örgütlenmeleri desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

12)Ülkemiz Kültür ve Sanatına katkıda bulunan ve muhtaç duruma düşen sanatçılarımızın koruması amacıyla, yerel yönetimler bünyesinde sanatçı yaşam evlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması desteklenmelidir.

13)Sanatçıların telif hakları konusundaki yasal düzenlemelerin etkinleştirilerek, bu hakkın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması ve tüm sanatçıların telif haklarının korunması sağlanmalıdır.

14)Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimlerin öncülüğünde 21 Haziran Dünya Müzik Gününün en etkin ve yaygın şekilde kutlanması sağlanmalıdır.

15)Sanatın ve sanatçının önündeki engellerin kaldırılması, güçlüklerin giderilmesi ,sanatçıların çalışma ve sosyal yaşamdan kaynaklanan  mesleki ,ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümlenmesi,
müzik sanatımızın ve müzik sanatçılarımızın dünyaya açılması için uygulanması gereken yol ve yöntemlerin belirlenmesi amacıyla TC Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla zaman zaman kurultay ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlenmelidir.

16)Mevcut sendikal sistem çerçevesinde, güzel sanat alanlarında faaliyet gösteren sendikaların toplu sözleşme düzenine geçmesi mümkün olmadığından, güzel sanatlar dalı ayrı bir işkolu olarak belirlenmeli ve bu iş kolunda mesleki örgütlenmeye ve meslek sendikacılığına olanak tanınmalıdır.

17)Kültür paketinin hazırlanması sürecinde “ben yaptım oldu” anlayışından kaçınılmalı ve  katılımcılık ilkesine özen gösterilerek  ilgili meslek kuruluşlarının görüş ve önerileri alınmak suretiyle   bu kuruluşların sürece katılımı sağlanmalıdır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum